Browsing Author: Admin

%e0%b8%ad%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c-%e0%b8%94%e0%b8%b6%e0%b8%87-%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b8%81-%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%b6%e0%b8%81
สังคมท้องถิ่น

“อลงกรณ์” ดึง ”อตก.” ผนึก ”กทม.” และ”การเคหะ” เร่งเปิดตลาดเกษตรกร (Farmer Market) 50 เขต

“อลงกรณ์” ดึง ”อตก.” ผนึก ”กทม.” และ”การเคหะ” เร่งเปิดตลาดเกษตรกร (Farmer Market) 50 เขต และตลาดน้ำคลองบางซื่อภายใต้โครงการเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง(Urban Agriculture)เน้นเกษตรปลอดภัยอาหารปลอดภัย
Continue reading
Share
%e0%b8%a1-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%8f%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%80
Uncategorized

ม.ราชภัฏธนบุรีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Soft Skill

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Soft Skills โดยใช้เครื่องมือวิศวกรสังคม มีอาจารย์เบญริสา ตันเจริญ
Continue reading
Share
%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0
สังคมท้องถิ่น

กระทรวงคมนาคมประชุมคณะทำงานบูรณาการการให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติ

กระทรวงคมนาคมประชุมคณะทำงานบูรณาการการให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ครั้งที่ 2/2565
Continue reading
Share
%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%8b%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3-2
สังคมท้องถิ่น

ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ เตรียมจัดงานมหกรรมสินค้าซุปเปอร์แวร์ ระหว่างวันที่ 14-23 ธันวาคม 2565

นางสาวชณิญา ชุมภูนุช ฝ่ายบริหาร บริษัท ศรีไทยมิยากาวา จำกัด ประชาสัมพันธ์ บริษัท ศรีไทยมิยากาวา จำกัด ผู้ผลิตสินค้าเมลามีน พลาสติก เตรียมจัดงานมหกรรมสินค้าซุปเปอร์แวร์ บางปู ลดราคาครั้งยิ่งใหญ่ 30-80 %
Continue reading
Share
%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%82%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b9%8c%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%87
ตำรวจ

ตำรวจสำโรงเหนือโชว์ผลงาน จับโจรลักทรัพย์ พร้อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่น Lexus และทรัพย์สินอีกหลายรายการ

ตำรวจสำโรงเหนือโชว์ผลงาน จับโจรลักทรัพย์ พร้อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่น Lexus และทรัพย์สินอื่น รวมมูลค่าทรัพย์สินประมาณ 1,000,000.-บาท
Continue reading
Share
%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97-%e0%b8%9b%e0%b8%95%e0%b8%97-%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%94-%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%99-%e0%b8%88%e0%b8%b1-4
สังคมท้องถิ่น

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565 โรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอพระประแดง

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) โดยโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก จากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565 โรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
Continue reading
Share
%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9b
ท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบางเมือง จัดประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4

เทศบาลตำบลบางเมือง จัดประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พร้อมชูเป็นเมืองทันสมัย นำสายไฟฟ้าลงดิน ที่แรกของสมุทรปราการ
Continue reading
Share
%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97-%e0%b8%9b%e0%b8%95%e0%b8%97-%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%94-%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%99-%e0%b9%81%e0%b8%a5
สังคมท้องถิ่น

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2565 จำนวน 32 ทุน

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก จากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2565 โรงเรียนในพื้นที่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 32 ทุน
Continue reading
Share
%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a8%e0%b8%a5-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b-20
สังคมท้องถิ่น

มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ ลงพื้นที่ตำบลสามตุ่ม นำถุงยังชีพ จำนวน 120 ถุง ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ ลงพื้นที่ตำบลสามตุ่ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำถุงยังชีพ จำนวน 120 ถุง ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม
Continue reading
Share
%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%a3
สังคมท้องถิ่น

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมโรงพยาบาลสมุทรปราการ จัดการประชุมวิชาการโรคพิษตะกั่ว ครั้งที่ 4

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ที่ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมโรงพยาบาลสมุทรปราการ ได้ดำเนินโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน
Continue reading
Share