Browsing Author: Admin

%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7
สังคมท้องถิ่น

คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจากองค์กร ต่างๆ เดินทางมามอบกระเช้าดอกไม้

คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจากองค์กร ต่างๆ เดินทางมามอบกระเช้าดอกไม้ ร่วมแสดงความยินดีกับนายก อบจ.สมุทรปราการ คนใหม่ หลังจากเปิดสมัยประชุมสภา
Continue reading
Share
%e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b1
สังคมท้องถิ่น

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เปิดประชุมสภา อบจ.สมุทรปราการ

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เปิดประชุมสภา อบจ.สมุทรปราการ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 พร้อม คำแถลงนโยบายของนายก อบจ.สมุทรปราการ
Continue reading
Share
%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94-13
สังคมท้องถิ่น

จังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้

จังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2564
Continue reading
Share
%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%95
ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิติดสติ๊กเกอร์กำจัดเชื้อโรคด้วยระบบ Smart nano ion

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิติดสติ๊กเกอร์กำจัดเชื้อโรคด้วยระบบ Smart nano ion ภายในอาคารผู้โดยสาร สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการในยุค New Normal
Continue reading
Share
%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1-80-%e0%b8%85%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3-%e0%b8%a1%e0%b8%ad
สังคมท้องถิ่น

สมาชิกกลุ่ม 80 ฅนปากน้ำ มอบเสื้อผ้า เครื่องนุงห่มกันหนาว ให้พี่น้องชาวเขา

สมาชิกกลุ่ม 80 ฅนปากน้ำ มอบเสื้อผ้า เครื่องนุงห่มกันหนาว ให้พี่น้องชาวเขา อ.อมก๋อยวันที่ 19 ก.พ.64 นายธนิตพงศ์ (เฮียโก้) ไชยพัชรีกรณ์ เลขานุการ กลุ่ม 80 ฅน
Continue reading
Share
%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2
ศาสนาและการศึกษา

เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติธรรม

เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติธรรม ประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อพุทธรังษี พระพุทธรูปองค์ใหญ่ บนอาคาร ณ มณฑลพิธี วัดแหลม
Continue reading
Share
%e0%b8%aa%e0%b8%9e%e0%b8%88-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a
สังคมท้องถิ่น

สพจ. สมุทรปราการ ร่วมกับ สพอ. พระประแดง Kick Off ตีฆ้องร้องป่าว ประกาศสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงต้นแบบในการปลูกพืชผักสวนครัว

สพจ. สมุทรปราการ ร่วมกับ สพอ. พระประแดง Kick Off ตีฆ้องร้องป่าว ประกาศสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงต้นแบบในการปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
Continue reading
Share
%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%8a%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%88
สังคมท้องถิ่น

พระเดชพระคุณเจ้าพระอาจารย์ชัยชนะ ภูริญาโณ มอบถุงยังชีพ จำนวน 2,000 ชุด

พระเดชพระคุณเจ้าพระอาจารย์ชัยชนะ ภูริญาโณ เจ้าอาวาสวัดใหม่ชัยชนะ ตำบลโดนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น มอบถุงยังชีพ จำนวน 2,000 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ
Continue reading
Share
%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8-5
สังคมท้องถิ่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรแถลงข่าวสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
Continue reading
Share