Browsing Author: Admin

%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%88-4
ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะปิดปรับปรุงอาคารจอดรถโซน 2 เป็นการชั่วคราว

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะปิดปรับปรุงอาคารจอดรถโซน 2 เป็นการชั่วคราว เริ่ม 22 กุมภาพันธ์ นี้
Continue reading
Share
%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%87-%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%95-%e0%b8%88%e0%b8%a7-%e0%b8%aa%e0%b8%9b-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83
สังคมท้องถิ่น

สนง.กกต.จว.สป.จัดโครงการให้ความรู้เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

สนง.กกต.จว.สป.จัดโครงการให้ความรู้เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
Continue reading
Share
%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a8%e0%b8%a5-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b-7
สังคมท้องถิ่น

มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ และกลุ่มบางเสาธงก้าวหน้า เข้ามอบกระเช้าอวยพรนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม

มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ และกลุ่มบางเสาธงก้าวหน้า เข้ามอบกระเช้าอวยพรนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม เนื่องในโอกาส วันตรุษจีน หรือวันปีใหม่ของชาวไทยเชื้อสายจีน
Continue reading
Share
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2-%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%88-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2
สังคมท้องถิ่น

ประธานสภา อบจ.สมุทรปราการ นำสมาชิกสภา เข้าพบนายชนม์สวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า

ประธานสภา อบจ.สมุทรปราการ นำสมาชิกสภา เข้าพบนายชนม์สวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า ทำการประดับขีดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในกาสานต่อนโยบาย
Continue reading
Share
%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%94-%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%88-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%84
สังคมท้องถิ่น

ปลัด อบจ.สมุทรปราการ นำคณะผู้บริหาร และข้าราชการ มอบกระเช้าดอกไม้ ต้อนรับ นายก อบจ.สมุทรปราการ คนใหม่

ปลัด อบจ.สมุทรปราการ นำคณะผู้บริหาร และข้าราชการ อบจ.สมุทรปราการ มอบกระเช้าดอกไม้ ต้อนรับ นายก อบจ.สมุทรปราการ คนใหม่ ณ สำนักงาน อบจ.สมุทรปราการ
Continue reading
Share
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%88-2
สังคมท้องถิ่น

ประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีน เดินทางมากราบไหว้สักการะขอพร องค์หลวงปู่ไต้ฮงกง

ประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีน เดินทางมากราบไหว้สักการะขอพร องค์หลวงปู่ไต้ฮงกงที่ใหญ่ที่สุดในภาคเอเชีย ต้อนรับตรุษจีน 2564
Continue reading
Share
%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%a9%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%99-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%9b
สังคมท้องถิ่น

งานเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2564 มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ ยังคงคึกคัก

งานเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2564 มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ ยังคงคึกคัก มีประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีน
Continue reading
Share
%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97
สังคมท้องถิ่น

ธนาคารกรุงไทย เปิดช่องทางพิเศษลงทะเบียน “เราชนะ”

ธนาคารกรุงไทย เปิดช่องทางพิเศษลงทะเบียน "เราชนะ" ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน วันแรกเริ่มแล้ว อย่าลืมเช็กจุดให้บริการ
Continue reading
Share
%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%af%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99
ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้ว่าฯสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าฯสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งแรก
Continue reading
Share
%e0%b8%98-%e0%b8%81-%e0%b8%aa-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad
สังคมท้องถิ่น

(ธ.ก.ส.) จัดโครงการสินเชื่อแก้หนี้นอกระบบ

(ธ.ก.ส.) จัดโครงการสินเชื่อแก้หนี้นอกระบบ อัตราดอกเบี้ยงแค่ 1 % ต่อเดือน คนที่เป็นหนี้นอกระบบ สามารถมาติดต่อธนาคาร เพื่อให้ธนาคารช่วยเหลือได้
Continue reading
Share