Browsing Category:ศาสนาและการศึกษา

ศาสนาและการศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่าง ร่วมกับสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการอบรม

วิทยาลัยสารพัดช่าง ร่วมกับสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่9-22 กันยายน 2563
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (พระครูแจ้) จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์พุทธาภิเษก พญาครุฑ รุ่น จ.และพิธีเบิกเนตรูปเหมือน

พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (พระครูแจ้) เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์พุทธาภิเษก พญาครุฑ รุ่น จ.และพิธีเบิกเนตรูปเหมือนอดีต เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

พระครูแจ้ เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง จัดพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลครบรอบ 5 ปี

พระครูแจ้ เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง จัดพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลครบรอบ 5 ปี วันถึงแก่กรรมของมารดา คุณแม่ปลา หมอเมือง
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

ยกเสาเอก-เสาโท อาคารเรียนโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง

เมื่อเวลา 09.09 น. วันที่ 9 กันยายน 2563 พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (พระครูแจ้) เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ถือฤกษ์ดีวันที่ 9 เดือน 9
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

หน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมรายงานผลดำเนินงาน

หน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมรายงานผลดำเนินงานผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการสานพลังเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมการขับเคลื่อนสุขภาวะ
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5”
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

“พระครูแจ้” มอบบ้าน “ศีลคุณ” ให้เด็กยากจน อำเภอบางบ่อ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ที่โรงเรียนวัดสุคันธาวาส ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (พระครูแจ้) เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์

มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในงานทิ้งกระจาด ประจำปี 2563
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

วัดโคธาราม จัดพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่อดีตเจ้าอาวาส และบูรพาจารย์

วัดโคธาราม จัดพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่อดีตเจ้าอาวาส และบูรพาจารย์ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวัดโคธาราม
Continue reading
Share