Browsing Category:ศาสนาและการศึกษา

ศาสนาและการศึกษา

วัดศรีจันทาราม จัดงานบุญใหญ่ พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563

วัดศรีจันทาราม จัดงานบุญใหญ่ พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 เพื่อรวบรวมจตุปัจจัย ในการสร้างห้องสุขา จำนวน 22 ห้อง
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม จัดกิจกรรมวันลอยกระทง

โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม จัดกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อเป็นการสืบสาน และรักษาประเพณีวันลอยกระทงของไทย
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 27 ต.ค.63 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมปฏิบัติการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

ดร.ภูมิ พระรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2563 ดร.ภูมิ พระรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ร่วมลงพื้นที่กับนายบุญเลิศ ค่อนสอาด ที่ปรึกษา สพฐ.
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

วันนี้ (22 ตุลาคม 2563) เวลา 14.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 13/2563
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กพิเศษ (ออทิสติก)

คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กพิเศษ (ออทิสติก) ที่ทางบ้านมีฐานะยากจน จำนวน 30 ทุน ณ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

คณะพระภิกษุสงฆ์ วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จัดพิธีทำบุญครบรอบปีมรณกาล ปีที่ 9

คณะพระภิกษุสงฆ์ วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จัดพิธีทำบุญครบรอบปีมรณกาล ปีที่ 9 อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โดยชมรมครูเทคโนโลยีความงาม

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โดยชมรมครูเทคโนโลยีความงาม ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดการอบรม โครงการยกระดับความรู้และทักษะวิชาชีพ
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

เทศบาลตำบลบางปู จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

เทศบาลตำบลบางปู จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานจ้างและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2563
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

“นฤมล” ลุยพื้นที่อุตสาหกรรมบางพลี ติวเข้มเด็กอาชีวะ ป้อนยานยนต์

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้เข้าฝึกอบรม
Continue reading
Share