Browsing Category:ศาสนาและการศึกษา

ศาสนาและการศึกษา

โรงเรียนสมุทรปราการ ได้รับรางวัล “สถานศึกษารางวัลพระราชทาน” ระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนสมุทรปราการ ได้รับรางวัล “สถานศึกษารางวัลพระราชทาน” ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จัดสร้าง “พระพุทธฤทธานุภาพ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จัดสร้าง "พระพุทธฤทธานุภาพ" พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย ขนาดหน้าตัก 49 นิ้ว สูง 4.5 เมตร
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

สามเณร ในโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ วัดชัยมงคล

สามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ วัดชัยมงคล ออกรับบิณฑบาต ในพื้นที่หมู่บ้านทวีทอง 1 ทวีทอง 5 และชุมชนศรีเพชร
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดโครงการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดโครงการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง กลุ่มวิทยาลัยสารพัดช่าง กับ สมาคมนักออกแบบตกแต่งติ้วประเทศไทย (PMAT)
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

GS Battery มอบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษา ให้กับเด็กนักเรียน

GS Battery มอบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษา ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวาดภาพระบายสีผนังอาคาร ภายใต้แนวคิด 30 ปี
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (พระครูแจ้) เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ประธานฝ่ายสงฆ์

พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (พระครูแจ้) เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ประธานฝ่ายสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา ให้พรแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคคลากรทางการศึกษา ของสำนักงาน
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

คณะอนุกรรมการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ ในการคัดเลือกครู

ในการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564จังหวัดสมุทรปราการ
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

คณะกรรมการสภานักเรียน และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬา

คณะกรรมการสภานักเรียน และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน “ราษฎร์นิยมธรรมเกมส์”ประจำปีการศึกษา 2563
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า เนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จัดพิธีต้อนรับนาย ทศพร ถือพุดซา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จัดพิธีต้อนรับนาย ทศพร ถือพุดซา ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
Continue reading
Share
1282930313234