Browsing Category:ศาสนาและการศึกษา

ศาสนาและการศึกษา

วัดทรงธรรมวรวิหาร จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่บูรพาจารย์ อดีตเจ้าอาวาส และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวัดทรงธรรมวรวิหาร

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 9 สิงหาคม 2563 ที่ศาลานิตย์ ชีชะนะ วัดทรงธรรมวรวิหาร พระอารามหลวง ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ท่านเจ้าคุณพระราชพัฒนสุนทร (เจ้าคุณหมู) เจ้าคณะอำเภอพระประแดง เจ้าอาวาสวัดทรงธรรมวรวิหาร
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

พิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนวัดทรงธรรม ครบ 125 ปี มอบเกียรติบัตรให้กับผู้มีอุปการคุณแก่โรงเรียนวัดทรงธรรม

พิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนวัดทรงธรรม ครบ 125 ปี มอบเกียรติบัตรให้กับผู้มีอุปการคุณแก่โรงเรียนวัดทรงธรรม มอบโล่ให้กับศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

อบจ.เดินหน้า พัฒนาการศึกษา

เมื่อเวลา10.00น.วันที่ 9 ก.ค.2563 นายชัยณรงค์ ชยานุคุณลิขิต ประธานคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประชุมคณะกรรมการ เพื่อร่วมพิจารณาโครงการที่หน่วยงานทางการศึกษา
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

พิธีเททองหล่อรูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง

เมื่อเวลา 16.16 น. วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 ที่ลานมลฑลพิธีด้านหน้าพระมหาเจดีย์พิศาลวุฒิกิจมงคลมหาชนบูชิต วัดบางพลีใหญ่กลาง ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (พระครูแจ้) เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จัดกิจกรรมเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 2563 โดยมีประชาชนชาวตำบลบางปูใหม่

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จัดกิจกรรมเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 2563 โดยมีประชาชนชาวตำบลบางปูใหม่ พร้อมใจสืบสานพุทธศาสนา-ประเพณีอันดีงาม
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

คณะกรรมการโรงเจเอี่ยงเม้งเก็ง จัดพิธีเปิดพระรัศมี (ไคกวง) องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม (ซาเนียะ ฉื่อ ปุย)

เมื่อเวลา 10.39 น.วันที่ 27 มิ.ย.63 ที่โรงเจเอี่ยงเม้งเก็ง พระโพธิสัตว์กวนอิม สำโรง ซอยแสงชัย ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ คณะกรรมการโรงเจ เอี่ยงเม้งเก็ง จัดพิธีเปิดพระรัศมี (ไคกวง) องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม (ซาเนียะ ฉื่อ ปุย)
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

กศน.ตำบลบางเมืองใหม่ จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้โรคภัยใกล้ตัวเพื่อป้องกันและเผยแพร่ความรู้ในชุมชน

กศน.ตำบลบางเมืองใหม่ จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้โรคภัยใกล้ตัวเพื่อป้องกันและเผยแพร่ความรู้ในชุมชน แก่ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลบางเมืองใหม่
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

พระครูแจ้ จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหาร พระภิกษุสงฆ์ แจกข้าวสาร ไข่ไก่ 400 ชุด เพื่อถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระสังฆราช

พระครูแจ้ จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหาร พระภิกษุสงฆ์ แจกข้าวสาร ไข่ไก่ 400 ชุด เพื่อถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระสังฆราช ในวโรกาสคล้ายวันประสูติ เจริญพระชันษา 99 ปี
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

วัดโคธาราม ร่วมกับวัดช่องนนทรี สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับเด็กและเยาวชน

วัดโคธาราม ร่วมกับวัดช่องนนทรี สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับเด็กและเยาวชนที่บ้านน้ำซับตาพุด อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ภายใต้โครงการโรงทานสัญจร ครั้งที่ 3
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

เจ้าอาวาสวัดโคธาราม เดินทางไปมอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านและเด็กๆ ณ บ้านปรังกาสี -บ้านผาอ้น อ.ทองผาภูมิ

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 พระปลัดชาตรี สิริมังคโล เจ้าอาวาสวัดโคธารา, เลขานุการเจ้าคณะตำบลคลองด่าน เขต 2 จ.สมุทรปราการ พร้อมด้วย พระยศนันท์ กตปุญฺโญ วัดช่องนนทรี และ คณะศิษย์วัดโคธาราม – วัดช่องนนทรี
Continue reading
Share
128293031