Browsing Category:ศาสนาและการศึกษา

ศาสนาและการศึกษา

คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กพิเศษ (ออทิสติก)

คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กพิเศษ (ออทิสติก) ที่ทางบ้านมีฐานะยากจน จำนวน 30 ทุน ณ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

คณะพระภิกษุสงฆ์ วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จัดพิธีทำบุญครบรอบปีมรณกาล ปีที่ 9

คณะพระภิกษุสงฆ์ วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จัดพิธีทำบุญครบรอบปีมรณกาล ปีที่ 9 อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โดยชมรมครูเทคโนโลยีความงาม

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โดยชมรมครูเทคโนโลยีความงาม ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดการอบรม โครงการยกระดับความรู้และทักษะวิชาชีพ
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

เทศบาลตำบลบางปู จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

เทศบาลตำบลบางปู จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานจ้างและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2563
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

“นฤมล” ลุยพื้นที่อุตสาหกรรมบางพลี ติวเข้มเด็กอาชีวะ ป้อนยานยนต์

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้เข้าฝึกอบรม
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่าง ร่วมกับสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการอบรม

วิทยาลัยสารพัดช่าง ร่วมกับสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่9-22 กันยายน 2563
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (พระครูแจ้) จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์พุทธาภิเษก พญาครุฑ รุ่น จ.และพิธีเบิกเนตรูปเหมือน

พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (พระครูแจ้) เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์พุทธาภิเษก พญาครุฑ รุ่น จ.และพิธีเบิกเนตรูปเหมือนอดีต เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

พระครูแจ้ เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง จัดพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลครบรอบ 5 ปี

พระครูแจ้ เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง จัดพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลครบรอบ 5 ปี วันถึงแก่กรรมของมารดา คุณแม่ปลา หมอเมือง
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

ยกเสาเอก-เสาโท อาคารเรียนโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง

เมื่อเวลา 09.09 น. วันที่ 9 กันยายน 2563 พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (พระครูแจ้) เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ถือฤกษ์ดีวันที่ 9 เดือน 9
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

หน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมรายงานผลดำเนินงาน

หน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมรายงานผลดำเนินงานผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการสานพลังเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมการขับเคลื่อนสุขภาวะ
Continue reading
Share