Browsing Category:ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบจ.ปากน้ำ เปิดรับวัคซีนโมเดอร์น่า กลุ่มเสี่ยงต่างด้าววันแรก

วันที่ 21 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณจุดเปิดรับวัคซีนชั่วคราวริมเขื่อนหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พบในวันนี้ทาง อบจ.ได้เปิดให้บริการให้ชาวต่างชาติ และผู้ใช้แรงงานต่างด้าว
Continue reading
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ประกาศ และระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้น มัธยมศึกษา

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ นำโดย นายวุฒิชัย วันทมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ประกาศ และระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
Continue reading
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า สมุทรปราการ เปิดรับสมัครนักกีฬาแฮนด์บอล เพื่อศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม. 4

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาแฮนด์บอล ชาย-หญิง เพื่อศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2565 โดยจะเปิดรับสมัครในวันที่ 9-10 มีนาคม 2565 เอกสารที่ต้องเตรียม บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาผลการเรียน ปพ.1 สำเนาทะเบียนบ้าน และรูปถ่าย 1...
Continue reading
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์

รัฐมนตรี “ศักดิ์สยาม” มอบหมายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์

รัฐมนตรี “ศักดิ์สยาม” มอบหมายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ฟื้นความสัมพันธ์ไทย-ซาอุดีอาระเบีย
Continue reading
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิคาดผู้โดยสารช่วงเทศกาลตรุษจีน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิคาดผู้โดยสารช่วงเทศกาลตรุษจีน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว พร้อมเชิญชวนถ่ายภาพรับเทศกาลตรุษจีน ปีขาล ธาตุน้ำ
Continue reading
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยนำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานออกให้บริการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นการตรวจคัดกรองโรคด้วย ATK
Continue reading
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันราชประชาสมาสัย เชิญชวน “เร่งรัดค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในชุมชน”

สถาบันราชประชาสมาสัย เชิญชวน “เร่งรัดค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในชุมชน” เนื่องในวันราชประชาสมาสัย ย้ำ “ โรคเรื้อนรักษาหาย รู้เร็วรักษาทัน ป้องกันความพิการได้”
Continue reading
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิร่วมกตัญญู ประกาศเรื่องการต่อบัตรประจำตัวของอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู

เนื่องด้วยสถานการ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 มูลนิธิร่วมกตัญญู จึงยังไม่สามารถดำเนินการต่อบัตรประจำตัวของอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูได้ มูลนิธิร่วมกตัญญู จึงขอประกาศรับรองอาสาสมัครฯ ตามข้อความ ดังนี้
Continue reading
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการรับสมัครนักเรียน และการรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศการรับสมัครนักเรียน และการรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2565 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบางปู
Continue reading
Share
1323334353646