Browsing Category:ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เตรียมจัดงาน “สีสันพรรณไม้สมุทรปราการ” ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. ที่บริเวณ Digital Square ชั้น4 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์
Continue reading
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มกระดังงามาปันสุข

เมื่อวันที่15 ส ค 63 น.ส.กระดังงา (นุช) มาลาพารุ่งเรือง ประธานชมรมเรือนกระดังงา พาเพลินพร้อมสมาชิกได้จัดกิจกรรม ตัดแว่นสายตา สั่น-ยาว ให้กับประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย
Continue reading
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลบางปู จัดโครงการส่งเสริมความเข้าใจและสร้างความปรองดองกับประชาชน ครั้งที่ 2/2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 ส.ค.63 ดร.พริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมความเข้าใจและสร้างความปรองดองกับประชาชน ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ พร้อมทั้ง บรรยายให้ความรู้แนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ชมวีดีทัศน์โครงการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ไร่ความสุขปลูกได้)...
Continue reading
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จัดมหกรรมแสดงสินค้าซุปเปอร์แวร์ ระหว่าง 28 สิงหาคม -6 กันยายน 2563

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด มหาชน ผู้ผลิตสินค้าเมลามีน พลาสติก ได้จัดมหกรรมสินค้าซุปเปอร์แวร์ บางปู ลดราคาครั้งยิ่งใหญ่ ลด 30 80% ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม -6 กันยายน 2563 ณ บริเวณ โรงงาน ศรีไทย มิยากาวา นิคมอุตสาหกรรมบางปู...
Continue reading
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองแพรกษา จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับความรู้การใช้ถังเคมี

เทศบาลเมืองแพรกษา จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับความรู้การใช้ถังเคมีดับเพลิงอย่างถูกต้อง
Continue reading
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเน้นย้ำมาตรการ Social Distancing ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเน้นย้ำมาตรการ Social Distancing ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ และขอความร่วมมือผู้โดยสารโหลด AOT AIRPORTS Application พร้อมกรอกข้อมูลก่อนมาใช้บริการ
Continue reading
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมรองรับผู้โดยสารที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยตามประกาศของ กพท.

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมรองรับผู้โดยสารที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยตามประกาศของ กพท. โดยยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19
Continue reading
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์

งานวิจัยยืนยัน 6 ด้านโครงการพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงช่วยไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการวิเคราะห์และประเมินความยั่งยืนเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้ SEP และ SDGs จากการวิเคราะห์ข้อมูลตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พัฒนาบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 1,677 โครงการ
Continue reading
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม พัทยา จัดพิธีบวงสรวงทำบุญหน้าปราสาทสัจธรรม เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่นักท่อง

( 1 ก.ค. 2563 ) พิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม พัทยา จัดพิธีบวงสรวงทำบุญหน้าปราสาทสัจธรรม เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม พร้อมทั้งวางมาตรการความปลอดภัยตามมาตรฐาน SHA การท่องเที่ยวยุค New Normal
Continue reading
Share