Browsing Category:ท้องถิ่น

ท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบางปู จัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางปู จัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ณ ห้องประชุม1 ชั้น5 เทศบาลตำบลบางปู โดยเชิญทีมวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม และจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อสาธิตและฝึกปฏิบัติ ให้กับผู้สัมผัสอาหาร ในสถานที่จำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลตำบลบางปู หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร จัดอบรมให้กับผู้ปรุง จำหน่ายหรือเสิร์ฟ จำนวน 50...
Continue reading
Share
ท้องถิ่น

ผู้ว่าฯสมุทรปราการ “นายศุภมิตร” เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานดีเด่น หลังนำแพลตฟอร์ม ทราฟฟี่ ฟอนดู มาจัดการปัญหาเมืองของจังหวัดสมุทรปราการ

วันนี้ ( 30 พ.ค.67) เวลา 10.00 น. นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานดีเด่นในการนำแพลตฟอร์ม ทราฟฟี่ ฟอนดู (Traffy Fondue) มาจัดการปัญหาเมืองของจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และกระตุ้นให้ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาผ่านแพลตฟอร์ม ทราฟฟี่ ฟอนดู...
Continue reading
Share
ท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบางปู จัดอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู ได้มอบหมายให้ นายเมธัส แปลกพงษ์ศิริ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีฯ โดยมี ดร.สมเจตน์ ทองเทศ ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานดังกล่าว...
Continue reading
Share
ท้องถิ่น

ท๊อป-ไทด์ ฉลองวันเกิดครบ 62 ปี ข้ามทะเลอันดามัน มอบทุนการศึกษา ถุงยังชีพ ให้ นร.ถิ่นทุรกันดานบนเกาะหาดทรายดำ ระนอง

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เป็นวันคล้ายวันเกิดของ คุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษมูลนิธิร่วมกตัญญู, คุณเอกพัน บรรลือฤทธิ์ หัวหน้าอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู ทางคุณบิณฑ์-คุณเอกพันธ์ พร้อมด้วยคอรบครัวบรรลือฤทธิ์ มูลนิธิร่วมกตัญญู นำโดย ดร.รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู, คุณสมศักดิ์ ปาลวัฒน์ ผู้จัดการมูลนิธิร่วมกตัญญู , คุณภาวิณี ปาลวัฒน์...
Continue reading
Share
ท้องถิ่น

มูลนิธิร่วมกตัญญู สนับสนุนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครฯ อบรมให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น พนักงานอาคารสีลม เป็นรุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 มูลนิธิร่วมกตัญญู นำทีมโดยคุณฐิติกร เศวตนันทน์ รองผู้จัดการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่ น.พยาบาล-อาสาสมัครฯ เป็นทีมวิทยากรผู้บรรยายและผู้ฝึกสอนทักษะอบรมให้ความรู้เรื่อง การปฐมพยาบาลฉุกเฉิน และการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR), การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า ชนิดอัตโนมัติ (AED) รวมทั้งการช่วยเหลือผู้ป่วยมีสิ่งอุดกั้นทางเดินหายใจ (Choking) แก่ พนักงานอาคารสีลม เป็นรุ่นที่ 2 จำนวน...
Continue reading
Share
ท้องถิ่น

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ปีงบประมาณ 2567

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง ปีงบประมาณ 2567 เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในการส่งเสริมสนับสนุน ประชาสัมพันธ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นนายเชาว์ สมใจ นายก อบต.บางโปรง เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมีนางสาวดวงพร ตั้งอุดมภพ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา อบต.บางโปรง ปลัด อบต.บางโปรง...
Continue reading
Share
ท้องถิ่น

มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ และครอบครัวคูณทรัพย์สิน เคลื่อนย้ายหีบศพอดีตประธานมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ สู่สุสานหงส์ซัว จังหวัดชลบุรี

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น. มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ นำโดยนายสมชาย เอี่ยมแสนอุดม ประธานรักษาการกรรมการบริหารมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ พร้อมด้วย ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ และเหล่าบรรดาเครือญาติ ลูก หลาน ครอบครัวคูณทรัพย์สิน ประกอบพิธีเคลื่อนย้ายหีบศพนายเอนกพงศ์...
Continue reading
Share
ท้องถิ่น

พลเอกบุญเกิด วาดวารี เป็นประธานประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายเอนกพงศ์ คูณทรัพย์สิน อดีตประธานมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ วาระที่ 23-24

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 18.30 น. ครอบครัวคูณทรัพย์สิน จัดพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายเอนกพงศ์ คูณทรัพย์สิน อดีตประธานมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ วาระที่ 23-24 ซึ่งได้ล้มป่วยลงด้วยโรคประจำตัว ก่อนจากไปอย่างสงบ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 สิริอายุรวม 70 ปี...
Continue reading
Share
ท้องถิ่น

มูลนิธิร่วมกตัญญู จัดวิทยากรสาธิตการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่อง AED ภายใต้สวนสาธารณะจังหวัดสมุทรปราการปลอดภัย”

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ที่สวนบางโปรง โรงไฟฟ้าพระนครใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มูลนิธิร่วมกตัญญู ได้รับเชิญเป็นวิทยากรสาธิตการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่อง AED แก่คณะผู้บริหาร พนักงานโรงไฟฟ้าพระนครใต้ และชาวชุมชนตำบลบางโปรง ที่เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการสวนสาธารณะจังหวัดสมุทรปราการปลอดภัย" โดยโครงการดังกล่าว MEA ร่วมกับมูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า โครงสร้างและสิ่งก่อสร้างในสวนบางโปรง
Continue reading
Share
ท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบางปู เตรียมพร้อมรับมือในช่วงฤดูฝน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู ได้มอบหมายให้ นายเมธัส แปลกพงษ์ศิริ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางปู พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะที่ปรึกษาภาคประชาชน และฝ่ายกองช่างสุขาภิบาล ลงพื้นที่ตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำ การทำงานของประตูระบายน้ำ และระบบท่อระบายน้ำ บริเวณคลองคอต่อ โรงสูบน้ำบริเวณหมู่บ้านฟาร์มจระเข้ และหมู่บ้านเพชรงาม ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางปู เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำให้มีความพร้อม บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในช่วงฤดูฝนhttps://www.youtube.com/watch?v=Hor73-H72cM
Continue reading
Share
123449