Browsing Category:ท้องถิ่น

ท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบางเมืองเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ.2565

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ คณะผู้บริหารงานเทศบาลตำบลบางเมืองพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้มีการเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3
Continue reading
Share
ท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบางปู ร่วมกับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด จัดกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหา มหาราชินี

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหา มหาราชินี ณ โรงเรียนเทศบาลในสังกัดเทศบาลตำบลบางปู
Continue reading
Share
ท้องถิ่น

เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติปี65

เมื่อวันที่ 11 ส.ค.65 เวลา 09.00 น. นายอำนวย บุญริ้ว นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
Continue reading
Share
ท้องถิ่น

อบต.บางโปรง ลงพื้นที่นำถุงยังชีพมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

วันที่ 27 ก.ค. 65 นายเชาว์ สมใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง มอบหมายให้ พันจ่าเอกกุลวุฒิ ปลื้มศรี ผอ.กองสวัสดิการสังคมฯ และนางสาวดวงพร ตั้งอุดมภพ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บางโปรง
Continue reading
Share
ท้องถิ่น

อบต.บางโปรง ร่วมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ

วันที่ 22 ก.ค.65 นายเชาว์ สมใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน อบต.บางโปรง ร่วมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ
Continue reading
Share
ท้องถิ่น

อบต.บางโปรง จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 18 -20 กรกฎาคม 2565

วันที่ 20 ก.ค.65 นายเชาว์ สมใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บางโปรง ออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัข
Continue reading
Share
ท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบางปู ประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผัน ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาภาคประชาชน หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบางปู สภ.เมืองสมุทรปราการ และสภ.บางปู
Continue reading
Share
ท้องถิ่น

ครอบครัว ”เพื่อไทย“ สมุทรปราการ ร่วมกับ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง จัดโครงการ “พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย”

ครอบครัว ”เพื่อไทย“ สมุทรปราการ ร่วมกับ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง จัดโครงการ “พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย” ในเขตพื้นที่หมู่ 10 ต.บางปูใหม่
Continue reading
Share
ท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบางปู ประชุมคณะกรรมการชุมชน

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม 1 สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู
Continue reading
Share
ท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบางปู ประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลบางปู จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางปู เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565
Continue reading
Share
123420