Browsing Category:สังคมท้องถิ่น

สังคมท้องถิ่น

“นันทิดา-ชนม์ทิดา” พร้อมจิตอาสาปลูกป่าโกงกางป้อมพระจุลฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 66

ที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อม น.ส.ชนม์ทิดา อัศวเหม ในฐานะประธานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 66 ...
Continue reading
Share
สังคมท้องถิ่น

ผู้ว่าฯศุภมิตร นำ ขรก.ร่วมพิธีถวายราชสักการะ ”พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.7”

วันที่ 30 พ.ค.66 ที่อาคารศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมผู้แทนส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานต่างๆในจังหวัด ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติและประชาชน ด้านการปกครอง โปรดให้ตั้งสภากรรมการองคมนตรี ทรงตรากฎหมายเพื่อควบคุมการค้าขายที่เป็นสาธารณูปโภคและการเงิน ระบบเทศบาล ด้านการศาสนา การศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรมนั้น...
Continue reading
Share
สังคมท้องถิ่น

ทีมงาน ปตท. ลงพื้นที่ มอบสิ่งของจำเป็นให้กับผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง / ผู้ป่วยติดเตียง อ.เมืองสมุทรปราการ

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ทีมงานมวลชนสัมพันธ์ โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และทีมงาน csr บริษัท ฟาสต์ วัน เซอร์วิส ร่วมกับทีมงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลบางเมือง สถานีอนามัยบางปิ้ง และอสม.ประจำพื้นที่หมู่ที่5และหมู่ที่6ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบสิ่งของจำเป็น อาทิเช่น แผ่นรองซับ, ทิชชูเปียก, ทิชชูแห้ง,...
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา, สังคมท้องถิ่น

NAT ลงนาม MOU วิชาการ ม.นอร์ทกรุงเทพ

เมื่อเวลา 14:00 น. วันที่ 1 มิถุนายน ที่อาคารหอสมุดประวัติรุ่งเรือง มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา รูปสุวรรณกุล รองอธิการบดีอาวุโส นายสมเกียรติ หงษ์แก้ว บรรณาธิการสำนักข่าว นิวส์อราวน์ดไทยแลนด์ (NewsAroundThailand) นางสาวกัญญาภัค ภูธนะภาภัทรกุล รองบรรณาธิการสำนักข่าวสื่อ P-NEWS ออนไลน์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ...
Continue reading
Share
ท้องถิ่น, สังคมท้องถิ่น

เอกอัครราชทูตและภาคเอกชนญี่ปุ่นเยือน กฟผ. แม่เมาะ ผนึกกำลังส่งเสริมพลังงานสะอาด ร่วมกันอย่างยั่งยืน

เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยพร้อมภาคเอกชน ลงพื้นที่เยี่ยมชมการทำงานของ กฟผ. แม่เมาะ ขยายความร่วมมือและสนับสนุนศักยภาพ ก้าวสู่การเป็นพลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนนายนะชิดะ คะสุยะ (H.E. Mr. Nashida Kazuya) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย พร้อมด้วย องค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (NEDO) ประเทศญี่ปุ่น ธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JBIC) บริษัท มารูเบนิ จำกัด (Marubeni...
Continue reading
Share
สังคมท้องถิ่น

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด ณ เทศบาลตำบลแพรกษา

ที่ลานคนเมือง ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนางอรัญญา สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา พร้อมด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ตลอดจนผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลแพรกษา ผู้นำชุมชน หน่วยงานทุกภาคส่วน และประชาชนจิตอาสา...
Continue reading
Share
ท้องถิ่น, สังคมท้องถิ่น

3 หน่วยงานปากน้ำ บูรณาการฟื้นคลองสำโรง-คลองตายื้อ-คลองมหาวงษ์ เตรียมรับมือป้องกันน้ำท่วมช่วงฤดูฝน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมนาวาเอก อนุศักดิ์ นาคทิม นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง และนางสาวชนม์ทิดา อัศวเหม ในฐานะประธานอาสาสมัครพิทิกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน หรือ (ทสม.) จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะ ได้ลงเรือสำรวจการจัดเก็บขยะ วัชพืชฝักตบชวาที่ขึ้นรกเต็มลำคลองสำโรง ในเขตพื้นที่ตำบลบางเมืองจากนั้นคณะได้ขึ้นรถยนต์ลงพื้นที่สำรวจลำคลองหลอดตายื้อ ภายในหมู่บ้านนันทวัน ซึ่งลำคลองดังกล่าวแต่เดิมมีผักตบชวาขึ้นรกหนาแน่นตลอดลำคลองเป็นระยะทางประมาณเกือบ 700...
Continue reading
Share
สังคมท้องถิ่น

อบต.บางเสาธง จัดโครงการออมรัก ออมทรัพย์

เมื่อวันที่ (28 พ.ค.66) กองสวัสดิการสังคม อบต.บางเสาธง จัดโครงการออมรัก ออมทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับความรู้เกี่ยวกับการออมเงิน และวิธีการออมเงินเพื่ออนาคต ให้สมาชิกในครอบครัวเห็นความสำคัญของการออมเงิน มีแรงจูงใจในการออมเงินเพื่อความมั่นคงในการดำเนินชีวิต และเพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการออมเงิน โอกาสนี้ขอขอบคุณ นางสาวสุมนทิพย์ ภิรมย์กิจ ผอ.กองสวัสดิการ...
Continue reading
Share
สังคมท้องถิ่น

อบต คลองด่าน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายสัมฤทธิ์ จันทร (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน) ได้มอบหมายให้ นางมาลัย เลิศฤทธิ์ รองปลัดอบต.คลองด่าน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากับอำเภอบางบ่อ เทศบาลตำบลบางบ่อและศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"...
Continue reading
Share
กีฬา, สังคมท้องถิ่น

สมุทรปราการรวมพลัง เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ การกุศล เนื่องในวันฉัตรมงคล ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นำรายได้สมทบทุนด้านการศึกษา

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และการปกป้องสถาบันกษัตริย์ และสถาบันสำคัญของชาติกิจกรรมเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล (4 พฤษภาคม 2566) เพื่อนำรายได้มอบมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า และมูลนิธิชัยพัฒนา สมทบทุนด้านการศึกษา โดยนายศุภมิตร ชิณศรี...
Continue reading
Share
123179