Browsing Category:สังคมท้องถิ่น

สังคมท้องถิ่น

รองฯประทีป เปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างเยาวชนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของกัญชา กระทุ่ม บุหรี่ไฟฟ้า และยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน

วันที่ 17 มิถุนายน2567 ที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดไตรสามัคคี ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และกิจกรรมส่งมอบอุปกรณ์การเรียนภายใต้โครงการเปิดเทอมใหม่ ใจฟู ส่งน้องไปเรียน ปีที่ 3 โดยมี นายประทีป นทีทวีวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานโดยกิจกรรมมีผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯหลังรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้กล่าวเปิดโครงการป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติดเสร็จสิ้น ได้มีการส่งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน ภายใต้ชื่อโครงการเปิดเทอมใหม่ ใจฟู...
Continue reading
Share
สังคมท้องถิ่น

จ.สมุทรปราการมอบกล้าไม้ โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติฯ

จังหวัดสมุทรปราการ มอบกล้าไม้ “โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” ให้กับส่วนราชการในจังหวัดนำไปปลูกในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนนายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย ผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธีเปิดโครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า...
Continue reading
Share
สังคมท้องถิ่น

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดการฝึกอบรมโครงการอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาสมรรถนะครู

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดการฝึกอบรมโครงการอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาสมรรถนะครู สาขาวิชาเทคโนโลยีความงามตามมาตรฐานอาชีพกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สาขาช่างแต่งผมบุรุษ ระดับ 1เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดการฝึกอบรมโครงการอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาสมรรถนะครู...
Continue reading
Share
สังคมท้องถิ่น

จ.สมุทรปราการ จัดนิทรรศการเฉลิมฉลองพิธีรับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2567 ที่ลานมณฑลหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพสกนิกรทั่วไป ได้ร่วมกิจกรรมพิธีเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ที่ทางจังหวัดจัดขึ้นhttps://www.youtube.com/watch?v=kk2hg5tQq5wโดยกิจกรรมหลัง นายศุภมิตร...
Continue reading
Share
สังคมท้องถิ่น

ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง จัดงาน “IM PRIDE มา June มา Joy กัน” รับธงสัญลักษณ์ IM PRIDE ต้อนรับเทศกาล Pride Month

วันที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 17.30 น. ที่บริเวณลานเทอเรส ชั้น 1 ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ คุณโอฬาร กิจเลิศไพโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “IM PRIDE...
Continue reading
Share
สังคมท้องถิ่น

“เศรษฐา” นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่กระเพาะหมู พระประแดง ดูระบบจัดการน้ำประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์

“เศรษฐา” นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่กระเพาะหมู พระประแดง ดูระบบจัดการน้ำประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ ปิติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผุดโครงการพระราชดิ ลัดน้ำเจ้าพระยาลงทะเล 50 ล้านลูกบาศก์เมตร/วันวันที่ 2 มิถุนายน 2567 ที่โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะได้เดินทางลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ ต.ทรงคะนอง...
Continue reading
Share
สังคมท้องถิ่น

“กระทรวงเกษตรรวมใจปลูกหม่อน น้อมถวาย 46 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2567

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดงาน “กระทรวงเกษตรรวมใจปลูกหม่อน น้อมถวาย 46 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี” โดยมีนายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร...
Continue reading
Share
สังคมท้องถิ่น

ครอบครัวปานแสงทอง ได้ฤกษ์ดีจัดพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ 2567

เมื่อเวลา 09.39 น.ของวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ที่บ้านปานแสงทอง หมู่ 9 ชุมชนบ้านไม้ท้ายซอย ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ครอบครัวปานแสงทอง นำโดย นายสุนทร ปานแสงทอง อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ได้ฤกษ์ดี วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567...
Continue reading
Share
สังคมท้องถิ่น

กฟผ.นัดถกคณะกรรมการตรวจสอบการติดตามดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ที่ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารการไฟฟ้าพระนครใต้ ต.บางโปรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นายสาโรช กิจประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการไฟฟ้า พระนครใต้ ในฐานะเลขานุการ ได้มีหนังสือเรียนเชิญคณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนรอบด้านโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 โดยมี นายสมศักดิ์ แก้วเสนา ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ เป็นตัวแทน...
Continue reading
Share
สังคมท้องถิ่น

โรงไฟฟ้าพระนครใต้เปิดโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อสุขภาพฟันของชุมชน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นายนพพล พันธ์เงิน ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ กฟผ. โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ประจำปี 2567 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโปรง โดยโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ กฟผ. โรงไฟฟ้าพระนครใต้นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อดูแล และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้ อีกทั้งประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้เข้าถึงการรับบริการด้านทันตสาธารณสุขโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนโดยรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้ในโครงการจัดให้มีการบริการด้านทันตกรรม อาทิ การตรวจสุขภาพช่องปาก...
Continue reading
Share
123222