Browsing Category:สังคมท้องถิ่น

สังคมท้องถิ่น

จังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้

จังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2564
Continue reading
Share
สังคมท้องถิ่น

สมาชิกกลุ่ม 80 ฅนปากน้ำ มอบเสื้อผ้า เครื่องนุงห่มกันหนาว ให้พี่น้องชาวเขา

สมาชิกกลุ่ม 80 ฅนปากน้ำ มอบเสื้อผ้า เครื่องนุงห่มกันหนาว ให้พี่น้องชาวเขา อ.อมก๋อยวันที่ 19 ก.พ.64 นายธนิตพงศ์ (เฮียโก้) ไชยพัชรีกรณ์ เลขานุการ กลุ่ม 80 ฅน
Continue reading
Share
สังคมท้องถิ่น

สพจ. สมุทรปราการ ร่วมกับ สพอ. พระประแดง Kick Off ตีฆ้องร้องป่าว ประกาศสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงต้นแบบในการปลูกพืชผักสวนครัว

สพจ. สมุทรปราการ ร่วมกับ สพอ. พระประแดง Kick Off ตีฆ้องร้องป่าว ประกาศสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงต้นแบบในการปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
Continue reading
Share
สังคมท้องถิ่น

พระเดชพระคุณเจ้าพระอาจารย์ชัยชนะ ภูริญาโณ มอบถุงยังชีพ จำนวน 2,000 ชุด

พระเดชพระคุณเจ้าพระอาจารย์ชัยชนะ ภูริญาโณ เจ้าอาวาสวัดใหม่ชัยชนะ ตำบลโดนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น มอบถุงยังชีพ จำนวน 2,000 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ
Continue reading
Share
สังคมท้องถิ่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรแถลงข่าวสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
Continue reading
Share
สังคมท้องถิ่น

สนง.กกต.จว.สป.จัดโครงการให้ความรู้เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

สนง.กกต.จว.สป.จัดโครงการให้ความรู้เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
Continue reading
Share
สังคมท้องถิ่น

มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ และกลุ่มบางเสาธงก้าวหน้า เข้ามอบกระเช้าอวยพรนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม

มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ และกลุ่มบางเสาธงก้าวหน้า เข้ามอบกระเช้าอวยพรนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม เนื่องในโอกาส วันตรุษจีน หรือวันปีใหม่ของชาวไทยเชื้อสายจีน
Continue reading
Share
สังคมท้องถิ่น

ประธานสภา อบจ.สมุทรปราการ นำสมาชิกสภา เข้าพบนายชนม์สวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า

ประธานสภา อบจ.สมุทรปราการ นำสมาชิกสภา เข้าพบนายชนม์สวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า ทำการประดับขีดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในกาสานต่อนโยบาย
Continue reading
Share
สังคมท้องถิ่น

ปลัด อบจ.สมุทรปราการ นำคณะผู้บริหาร และข้าราชการ มอบกระเช้าดอกไม้ ต้อนรับ นายก อบจ.สมุทรปราการ คนใหม่

ปลัด อบจ.สมุทรปราการ นำคณะผู้บริหาร และข้าราชการ อบจ.สมุทรปราการ มอบกระเช้าดอกไม้ ต้อนรับ นายก อบจ.สมุทรปราการ คนใหม่ ณ สำนักงาน อบจ.สมุทรปราการ
Continue reading
Share