ทันข่าว

กรมศุลกากรแถลงข่าวจับกุมไวน์ต่างประเทศ ลักลอบหนีศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักร มูลค่ากว่า 18 ล้านบาท

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%96%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%81

เมื่อวันที่ 3 ส.ค.63 นายชัยยุทธ คาคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร นายธาดา ชุมไชโย ผู้อานวยการกองสืบสวนและปราบปราม และนายกฤษฎา ทองธรรมชาติ ผู้อานวยการสานักงานศุลกากรกรุงเทพ ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมไวน์ต่างประเทศ ลักลอบหนีศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักร จำนวน 980 ลัง มูลค่ากว่า 18 ล้านบาท ณ อาคาร 7 ส่วนของกลาง กองสืบสวนเเละปราบปราม กรมศุลกากร กรุงเทพมหานคร

ตามนโยบายกรมศุลกากรที่ได้มุ่งเน้นการปราบปรามลักลอบนำเข้าสินค้าที่ผิดกฎหมายศุลกากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ของต้องห้าม ต้องกำกัดมาโดยตลอดนั้น นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร นายชัยยุทธ คาคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร นายธาดา ชุมไชโย ผู้อานวยการกองสืบสวนและปราบปราม และนายกฤษฎา ทองธรรมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรกรุงเทพ จึงได้สั่งการให้ชุดสืบสวนและปราบปรามพิเศษ พร้อมหน่วยสืบสวนปราบปรามในสังกัด เข้มงวดเป็นพิเศษในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

นายชัยยุทธ คาคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร กล่าวว่า กรมศุลกากรได้ให้ความสำคัญการปราบปรามลักลอบนำเข้าสินค้าที่ผิดกฎหมายศุลกากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ของต้องห้าม ต้องกำกัด มาอย่างต่อเนื่อง และกำชับให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เข้มงวดเป็นพิเศษในการตรวจตรา หาสิ่งผิดกฎหมายที่ลักลอบเข้าประเทศในทุกเส้นทาง ทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ โดยเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศุลกากร ชุดสืบสวนและปราบปรามพิเศษ กองสืบสวนและปราบปราม ร่วมกับหน่วยสืบสวนปราบปรามเคลื่อนที่เร็ว และ สานักงานศุลกากรกรุงเทพ ได้ตรวจค้นรถกระบะจำนวน 2 คัน คันที่ 1 บริเวณริมถนนผดุงพันธ์ แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร คันที่ 2 บริเวณริมถนนสังฆสันติสุข แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร และโกดังแห่งหนึ่ง บริเวณเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

ผลการตรวจค้นพบสินค้าประเภทไวน์เมืองกาำเนิดต่างประเทศหลายชนิด จำนวน 980 ลัง ไม่มีอากรแสตมป์ที่แสดงถึงหลักฐานการเสียภาษีอย่างถูกต้องติดอยู่ที่ตัวสินค้า และไม่มีเอกสารการผ่านพิธีการศุลกากรมาแสดงขณะตรวจค้นแต่อย่างใด จึงได้แจ้งแก่ผู้ควบคุมรถและผู้ดูแลสถานที่ดังกล่าวว่า ไวน์ทั้งหมดเป็นของลักลอบหนีศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักร โดยมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร ถือเป็นสิ่งอันพึงต้องริบ อันเป็นความผิดตามมาตรา 242 – 247 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 จึงได้ยึดไวน์ทั้งหมดเป็นของกลาง นำส่งกรมศุลกากร คลองเตย เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ราคาสินค้ารวมภาษีโดยประมาณ 18,000,000 บาท

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*