สังคมท้องถิ่น

พุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรความประพฤติดีและเข็มเชิดชูเกียรติพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย

%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b

พุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรความประพฤติดีและเข็มเชิดชูเกียรติพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 1 ส.ค.63 ที่สำนักงานพุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งอยู่ภายในวัดพิชัยสงคราม อำเภอเมืองสมุทรปราการ พุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรความประพฤติดีและเข็มเชิดชูเกียรติพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานมอบเกียรติบัตร และให้โอวาท พร้อมด้วยนายพลากร เทศนำ นายกพุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน รวมทั้งคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกพุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมในพิธี

ทั้งนี้พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ และจัดให้มีการยกย่องนักเรียน ที่มีความประพฤติดีทั่วราชอาณาจักร เป็นเวลามากกว่า 50 ปี มีนักเรียน นิสิต นักศึกษาเข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 หมื่นคน ทุกๆ ปีที่ผ่านมา พุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการ ได้ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีคุณสมบัติครบถ้วน ไปยังพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ปีละ 4 ราย และทางพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรความประพฤติดีและเข็มเชิดชูเกียรติ พร้อมกับนักเรียน นิสิต นักศึกษา จากทั่วราชอาณาจักร โดย ฯพณฯ องคมนตรีเป็นประธาน แต่เนื่องจากในปี 2563 นี้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 จึงไม่สามารถจัดที่ส่วนกลางได้ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ได้มอบหมายให้พุทธสมาคมแต่ละจังหวัด จัดพิธีมอบภายในจังหวัด โดยในปี 2563 นี้ จังหวัดสมุทรปราการ มีนักเรียน ที่ได้รับ จำนวน 4 ราย คือ 1. นางสาวศิริกัญญา แสนสุภา จากโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี //2. นางสาวสุดารัตน์ สะอาดเอี่ยม จากโรงเรียนวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม //3. นายเจนนุวัฒน์ งามละม้าย จากโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม และ 4. เด็กชายศตนันท์ คจนา จากโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*