ท้องถิ่น

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมังกรทอง ได้รับสนับสนุนงบประมาณ

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%a0%e0%b8%b2

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมังกรทอง ได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแพรกษา ดำเนินการจัดฝึกอบรมและฟื้นฟูการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน แก่กลุ่มสตรีในเขตเทศบาลฯ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 24 63 ที่ห้องประชุม ชั้น 5 เทศบาลตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมังกรทอง ได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแพรกษา ดำเนินการจัดฝึกอบรมและฟื้นฟูการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน แก่กลุ่มสตรีในเขตเทศบาลฯ โดยมีนายมาชัย ไพศาลธนสมบัติ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา เป็นประธานเปิดโครงการฯ และนายชนินทร์ จินดารัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมังกรทอง พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแพรกษา ร่วมโครงการฯ ในการอบรมมีนายพนมกรณ์ แสงอรุณ หรือครูเสือ ผู้อำนวยการศูนย์อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น มูลนิธิจราจรแห่งประเทศไทย และทีมวิทยากร ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้กลุ่มสตรี มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงความสำคัญการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายถึงชีวิต โดยการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เป็นระดับของการรักษาทางการแพทย์ระดับหนึ่ง ใช้สำหรับช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บรุนแรงจนเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ในระหว่างรอ หรือการนำส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาแบบเต็มรูปแบบ ดังนั้นประชาชนทั่วไป บุคลากรทางการแพทย์ ต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะเกี่ยวกับการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานที่ถูกต้อง เพื่อเตรียมรับกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ทันเวลา มีความถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพความเจ็บป่วย.

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*