สังคมท้องถิ่น

7173

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 16 ก.ย.63 ที่ สถานตากอากาศบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ดร.พริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเยาวชนรักบางปู (อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) โดยมี นายพนา รติมนพรกุล รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลบางปู คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดตำหรุมิตรภาพที่ 65 โรงเรียนบ้านคลองหลวง และโรงเรียนพิบูลประชาบาล เข้าร่วมโครงการ กว่า 300 คน โดยมี ร้อยตรีนิเวช ชูปาน เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับธรรมชาติศึกษา และสาธิตวิธีการปลูกป่าชายเลน

สำหรับการจัดโครงการเยาวชนรักบางปู (อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) ในครั้งนี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกและแสดงออกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อสักคน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*