สังคมท้องถิ่น

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดโครงการเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a0%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-2

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดโครงการเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2563

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 24 ก.ย.63 ที่ลานอเนกประสงค์วัดบางปิ้ง ตำบลบางปิ้ง อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายศรายุทธ ไชยกอง ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างจากหน่วยงานในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ รวมทั้งประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม โดยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดกิจกรรมนายศรายุทธ ไชยกอง ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้นำผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนต่างๆ ภายในพื้นที่วัดบางปิ้ง และบริเวณใกล้เคียง

ทั้งนี้ วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย และคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลได้ขนานนามวันอันเป็นที่ระลึกสำคัญนี้ว่า วันมหิดล เพื่อเป็นการถวายสักการะ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อ พระราชกรณีกิจของพระองค์ท่าน ที่ได้ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยได้เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่น ให้แก่ โรงเรียนแพทย์ และพัฒนาการเรียนการสอน รวมไปถึงกระตุ้นให้ภาคประชาชนทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี / ร่วมมือร่วมใจ /ประกอบกิจกรรมสาธารณะ /เพื่อประโยชน์สุข ของชุมชมส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*