สังคมท้องถิ่น

ผู้บริหาร พนักงานกลุ่มทรู ผสานพลังปลูกปันรักษ์ป่าชายเลน เพิ่มสมดุลทางธรรมชาติ

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%97

ผู้บริหาร พนักงานกลุ่มทรู ผสานพลังปลูกปันรักษ์ป่าชายเลน เพิ่มสมดุลทางธรรมชาติ ร่วมกับชุมชน ณ สถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) นำโดย ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) พร้อมด้วย คณะผู้บริหารประจำพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ประกอบไปด้วย คุณทวนทอง ศรีวิเชียร ผู้จัดการทั่วไป เขตพื้นที่กรุงเทพฯตะวันออกและสมุทรปราการ ผู้จัดการทั่วไปเขตพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ คุณสหรัฐส์ คนองศิลป์ ผู้จัดการทั่วไป เขตพื้นที่กรุงเทพฯตอนเหนือและนนทบุรี คุณปเนต ทองตัน ผู้จัดการทั่วไป เขตพื้นที่กรุงเทพฯตะวันออกเฉียงใต้ คุณตรีภพ รัรตนภานพ ผู้จัดการทั่วไป เขตพื้นที่กรุงเทพฯตะวันออกและปทุมธานี และพนักงานกลุ่มทรู จำนวน 200 คน ผนึกกำลัง ร่วมกับชุมชน ภายใต้การนำของ นายสมควร ชูไสว ประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ กำนัน ธนสัน วสันต์ กำนันตำบลแพรกษาใหม่ ผู้ใหญ่เกรียงไกร ชูไสว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำบลบางปูใหม่ ตลอดจน กลุ่มจิตอาสาชาวชุมชนตำบลแพรกษาใหม่ และชุมชนตำบลบางปูใหม่ จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นโกงกาง 200 ต้น กิจกรรมปล่อยปู และเก็บขยะบริเวณป่าชายเลน คืนสมดุลให้กับธรรมชาติ ณ สถานตากอากาศบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ

สำหรับ กิจกรรมจากใจทรู สู่ชุมชนยั่งยืนในครั้งนี้ มี ร้อยตรีนิเวช ชูปาน เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู และตัวแทน กลุ่มทรู ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แก่ชุมชน ในเรื่องวิธีการปลูกป่าชายเลน เรื่องการใช้งานแอปพิเคชัน TRUE VROOM ในการประชุมออนไลน์ แอปพิเคชัน TrueMoney Wallet ลดการสัมผัสเงินสด และ การใช้งาน แอปพิเคชัน WE Grow บันทึกข้อมูลการปลูกต้นไม้ อีกด้วย ทั้งนี้ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน WE Grow เพื่อส่งเสริมการปลูกต้นไม้ บันทึกและแชร์ข้อมูลการปลูกต้นไม้ได้ ถือเป็นคลังข้อมูลต้นไม้ขนาดใหญ่ ที่สามารถคำนวณปริมาณการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้ที่ปลูกได้ ปัจจุบันมีจำนวนต้นไม้ที่ปลูกและแชร์ผ่านแอปพลิเคชัน WE Grow มากกว่า 4.3 ล้านต้น

ดร. ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ กล่าวว่า “กลุ่มทรู มุ่งมั่นสร้างความผูกพันกับชุมชน จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกล่ม เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนสามารถพัฒนาตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเติบโตอย่างยั่งยืน ในขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วย วันนี้ เป็นโอกาสสำคัญที่เราได้มีส่วนร่วมกับชุมชนและผู้นำชุมชน เพิ่มปริมาณต้นไม้ให้กับประเทศไทย ช่วยเพิ่มออกซิเจนและดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนได้ อีกด้วย”

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*