สังคมท้องถิ่น

หนุ่มสาวแรงงานชาวกัมพูชา ชุมชนเจริญสิน คอนโดบางปู นั่งรถแห่องค์พระกฐิน ร่วมสมทบทุนจัดสร้างมณฑปหลวงพ่อขาว

%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b9

หนุ่มสาวแรงงานชาวกัมพูชา ชุมชนเจริญสิน คอนโดบางปู นั่งรถแห่องค์พระกฐิน ร่วมสมทบทุนจัดสร้างมณฑปหลวงพ่อขาว ทรงจตุรมุข ณ วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 18 ต.ค.63 นายโสมเกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ประธานสมาคมชาวกัมพูชาประจำประเทศไทย นำหนุ่มสาวแรงงานชาวกัมพูชา ที่อาศัยอยู่ใน ชุมชนเจริญสิน คอนโดบางปู กว่า 300 คน นั่งรถและเดินเท้าร่วมขบวนแห่องค์พระกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 เพื่อร่วมสมทบทุนจัดสร้างมณฑปหลวงพ่อขาว ทรงจตุรมุข 2 ชั้น ณ วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ นำโดย พระมหาสมิทธ์ โชติโก เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ศาสนายังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจได้ตลอดกาล ถ้าเป็นชาวพุทธ ก็ถือปฎิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น การทำบุญ ก็เป็นส่วนหนึ่งของคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งมีหลายรูปแบบ อาจจะทำบุญด้วยทรัพย์ ด้วยการให้ความรู้ ด้วยการเป็นจิตอาสา ฯลฯ การทอดกฐินก็เป็นการทำบุญรูปแบบหนึ่ง โดยมีผ้าเป็นสื่อกลางในพิธีกรรมของสงฆ์ ช่วงระยะเวลาในการทำบุญตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 หรือไม่เกิน 1 เดือน หลังจากออกพรรษา ชาวพุทธหนุ่มสาวแรงงานชาวกัมพูชา พวกเขามีศรัทธาในพุทธศาสนา จึงร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*