ศาสนาและการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จัดสร้าง “พระพุทธฤทธานุภาพ”

%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%8f%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จัดสร้าง “พระพุทธฤทธานุภาพ” พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย ขนาดหน้าตัก 49 นิ้ว สูง 4.5 เมตร เพื่อประดิษฐาน ณ บริเวณกลางสระน้ำ หน้าอาคารอำนวยการ โดยมีพระเกจิชื่อดังทั่วสารทิศร่วมพิธีพุทธาภิเษก

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 63 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ คณะผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะเจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าและแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีพุทธาภิเษก “องค์พระพุทธฤทธานุภาพ” ซึ่งจัดสร้างโดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในวันที่ 8 กรกฏาคม พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้จัดทำโครงการจัดสร้าง “พระพุทธฤทธานุภาพ” พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย ขนาดหน้าตัก 49 นิ้ว สูง 4.5 เมตร เพื่อประดิษฐาน ณ บริเวณกลางสระน้ำ หน้าอาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ และได้อันเชิญองค์พระขึ้นประดิษฐาน ด้านหน้าตึกอำนวยการของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

โดยในการนี้ได้รับเมตตาจากท่านเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธ สถิตมหาสีมาราม ประทานไฟพระฤกษ์เพื่อจุดเทียนชัย โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดไตรมิตรวิทยาราม มอบหมายให้พระราชพัฒนโสภณ (หลวงพ่อเณร ญาณวินโย) วัดทุ่งเศรษฐี เขตประเวศ เป็นประธานในการจุดเทียนชัย มีพิธีพราหมณ์อ่านโองการ ทำพิธีบวงสรวงบูชาฤกษ์ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ สวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร 10 รูป พระเถระนั่งปรกภาวนาอธิษฐานจิต ซึ่งประกอบไปด้วย พระราชพัฒนโสภณ (หลวงพ่อเณร ญาณวินโย) วัดทุ่งเศรษฐี กทม., พระครูไพบูลย์รัตนาภรณ์ (หลวงพ่อสมูรณ์) วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร กทม., พระครูนิวิฐมณีวงศ์ (หลวงพ่อสะอาด อาวุธฑสีโล) วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์, พระครูสุวรรณโชติวุฒิ (หลวงพ่อตี๋) วัดหูช้าง จ.นนทบุรี, พระครูพิพัฒน์ศีลาจารย์ (หลวงพ่อดิลก ปริสุทโธ) วัดสิรินธรเทพวราราม จ.นครปฐม, หลวงพ่อสิริ สิริวัฒโน วัดตาล นนทบุรี, พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ หรือหลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม, พระครูวิสุทธ์สมุทรคุณ (หลวงพ่ออนันต์ วิสุทโธ) วัดบางพลีน้อย จ.สมุทรปราการ, พระครูสุมนธรรมสถิต (หลวงพ่อโส โยควิมุตโต) วัดสุมนาวาส (วัดเขากะโหลก จ.ประจวบคีรีขันธ์ และพระครูปลัดสราวุธ ปญฺญาวุโธ (พระอาจารย์ปืน) วัดลาดชะโด จ.พระนครศรีอยุธยา

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*