ตำรวจ

ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ กต.ตร.จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการข้าราชการตำรวจร่วมบริจาคโลหิต ให้กับสภากาชาดไทย

%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b-4

ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ กต.ตร.จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการข้าราชการตำรวจร่วมบริจาคโลหิต ให้กับสภากาชาดไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 16 ธ.ค.63 ที่ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ กต.ตร.จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการข้าราชการตำรวจร่วมบริจาคโลหิต ให้กับสภากาชาดไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี พล.ต.ต.ชุมพล พุ่มพวง ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ รองประธาน กต.ตร.จังหวัดสมุทรปราการ “เฮียเอี๋ยว” สุดใจ จิรยาภากร ประธานที่ปรึกษา กต.ตร.จังหวัดสมุทรปราการ นายธงชัย อัศวสุขี รองประธาน (กต.ตร.) สภ.บางพลี ตลอดจน ข้าราชการตำรวจทั้งสัญญาบัตร และชั้นประทวน จากทุกสถานี ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการที่ปรึกษา กต.ตร.จังหวัดสมุทรปราการ นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โดยน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มายึดถือปฏิบัติ ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์ เป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดี มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีความกตัญญู ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ร่วมทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน และไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ด้วยการบริจาคโลหิต เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการตำรวจ และประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงความสำคัญในการบริจาคโลหิตมากขึ้น โดยมี ทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริจาคโลหิต โรงพยาบาลสมุทรปราการ มาอำนวยความสดวกด้านการบริจาคโลหิต และสำนักงานเทศบาลตำบลแพรกษา ให้การสนับสนุนสถานที่

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*