ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเร่งทำประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ทราบถึงการเรียกเก็บอัตราค่าสัมภาระเ

%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%80-3

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเร่งทำประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ทราบถึงการเรียกเก็บอัตราค่าสัมภาระเพิ่มเติมตามประกาศกระทรวงคมนาคม พร้อมเน้นย้ำสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง

นาวาอากาศโทสุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้เร่งประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจให้ผู้ใช้บริการ ที่ใช้บริการรับจ้างสาธารณะ (รถแท็กซี่) ใน ทสภ. ได้รับทราบถึงการเรียกเก็บอัตราค่าสัมภาระเพิ่มเติมกับผู้ใช้บริการซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องกำหนดอัตราค่าบริการอื่น กรณีการจ้างโดยมีบริการพิเศษสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI-METER) ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย.63 เป็นต้นมา นั้น เนื่องจากตั้งแต่มีประกาศฯ ออกมา พบว่าผู้ใช้บริการจำนวนมากที่ไม่ทราบตามข้อมูลดังกล่าว ตลอดจนใกล้ถึงช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่อาจส่งผลให้มีผู้ใช้บริการรถแท็กซี่เป็นจำนวนมากขึ้น ทสภ. จึงได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ รวมถึงมีเจ้าหน้าที่คอยชี้แจงให้ข้อมูล ณ บริเวณจุดให้บริการรถรับจ้างสาธารณะ (รถแท็กซี่) ชานชาลาชั้น 1 อาคารผู้โดยสาร ทสภ. และจัดทำป้ายแขวนประชาสัมพันธ์ภายในรถแท็กซี่ที่ให้บริการใน ทสภ. ทุกคัน รวมทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านจอ LED ภายในอาคารผู้โดยสาร เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงรายละเอียดของประกาศฯ ดังนี้

  1. สัมภาระที่มีขนาดเกิน 26 นิ้ว ให้เรียกเก็บค่าบริการไม่เกิน 20 บาท
  2. สัมภาระที่มีขนาดไม่เกิน 26 นิ้ว จำนวนมากกว่า 2 ชิ้น ให้เรียกเก็บค่าบริการตั้งแต่ชิ้นที่ 3 เป็นต้นไปในอัตราไม่เกิน 20 บาท
  3. สัมภาระประเภทอุปกรณ์กีฬาจำพวก ถุงกอล์ฟ รถจักรยาน วินเซิร์ฟ หรือเครื่องดนตรี ซึ่งมีขนาด 50 นิ้วขึ้นไป ให้เรียกเก็บค่าบริการไม่เกิน 100 บาท
  4. สัมภาระที่บรรจุกล่องหรือมีการมัดรวมกันไว้ที่มีขนาด 50 นิ้วขึ้นไป ให้เรียกเก็บค่าบริการไม่เกิน 100 บาทผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กล่าวเพิ่มในตอนท้ายว่า ได้เน้นย้ำผู้ขับขี่รถแท็กซี่ใน ทสภ. ห้ามฉวยโอกาสเรียกเก็บอัตราค่าสัมภาระเกินกว่าที่ประกาศของกระทรวงคมนาคมกำหนดโดยต้องแจ้งอัตราค่าสัมภาระที่เก็บเพิ่มให้ผู้ใช้บริการทราบก่อนให้บริการทุกครั้ง หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ ประจำจุดให้บริการ
    ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการท่านใดพบเห็นผู้ขับขี่รถแท็กซี่ที่ให้บริการใน ทสภ. คนใดมีการเรียกเก็บอัตราค่าสัมภาระเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดสามารถแจ้งได้ที่ Taxi Service Counter หมายเลขโทรศัพท์ 0 2132 0360 ผู้ใช้บริการสามารถดูรายละเอียดข้อมูลรถตลอดจนข้อมูลของผู้ขับขี่ได้จากสลิปตั๋วที่ได้รับจากตู้กดตั๋วโดยสาร (Taxi Kiosk) ซึ่งหากพบผู้ขับขี่รถแท็กซี่ของ ทสภ. ได้มีการเรียกเก็บอัตราค่าสัมภาระเกินจริงจะถูกลงโทษพักใช้ใบอนุญาตบัตรสมาชิกผู้ขับขี่รถแท็กซี่สาธารณะ ณ ทสภ. และจะไม่สามารถเข้ามาให้บริการใน ทสภ. ตั้งแต่ 30 วัน จนถึง 60 วัน

ทั้งนี้ ทสภ. ยังคงรักษามาตรการและนโยบายต่างๆ ของทางภาครัฐ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเข้มงวดและจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ ทสภ. ขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกท่านต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาระหว่างเดินทาง พร้อมทั้งกำชับให้สมาชิกผู้ขับขี่รถแท็กซี่ต้องสวมหน้ากากอนามัยระหว่างการให้บริการและต้องทำความสะอาดภายในรถ รวมถึงเบาะนั่งด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้ง ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ นอกจากนี้ ทสภ. ได้ตั้งจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิให้กับสมาชิกผู้ขับขี่รถแท็กซี่ และจัดวางแอลกอฮอล์เจลล้างมือตามบริเวณจุดสัมผัสร่วม เช่น ตู้กดตั๋วโดยสาร (Taxi Kiosk) เคาน์เตอร์ เบาะนั่ง ที่จับบริเวณประตู โดยจัดพนักงานทำความสะอาดและการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ทสภ. พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการในทุกๆ ด้านเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจ ความสะดวกอย่างสูงสุด หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AOT Contact Center 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*