สังคมท้องถิ่น

เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3-7

เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ เพื่อสำรองเลือดไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษาพยาบาล

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 28 ม.ค.64 นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางณัฐิดา เจนนาวิน รองนายกเหล่ากาชาด คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ และอวัยวะ ดวงตา ร่วมกับ อำเภอเมืองสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยรับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลสมุทรปราการ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ

โดยมี นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ นำหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ตัวแทนสถานประกอบการ เจ้าหน้าที่ อสม.และพ่อค้า ประชาชนในเขตพื้นอำเภอเมืองสมุทรปราการ เดินทางมาร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 270 คน

ทั้งนี้ เพื่อสำรองเลือดไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษาพยาบาล เนื่องจากขณะนี้โลหิตขาดแคลนอย่างหนัก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ทำให้ประชาชนตื่นกลัวเรื่องความปลอดภัย การบริจาคโลหิตจึงลดลงไปเป็นอย่างมาก ส่งผลให้โลหิตขาดแคลนทั่วประเทศ

ในการนี้ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่มาร่วมบริจาคโลหิต สำหรับโลหิตที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 105,200 ซีซี โดยมีผู้บริจาคดวง ตา 27 ราย และผู้บริจาคอวัยวะ 26 ราย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*