สังคมท้องถิ่น

บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ

%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7

บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ วันแรก มีเพียง “กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า” ทีมเดียว ที่มาสมัคร โดยการรับสมัครจะสิ้นสุดในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 8 ก.พ.64 บรรยากาศวันแรกของการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ซึ่งเป็นการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลังจากที่มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งวันนี้การรับสมัคร เทศบาลนครสมุทรปราการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า เพียงกลุ่มเดียวที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม ก็ต้องรอจนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดการลงสมัครรับเลือกตั้งว่าจะมีคู่แข่งหรือไม่

ทั้งนี้ สำหรับบรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ ซึ่งถือเป็นวันแรกของการรับสมัครเลือกตั้ง บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าต่างเดินทางมาสมัครเลือกตั้งกันตั้งแต่เวลา 08:30 น. โดยมีว่าที่ร้อยเอกวัทธิกร ทรงยศวัฒนา ผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้ง ได้ชี้แจงข้อตกลงกฎระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการรับสมัครให้ทุกคนได้รับทราบ ซึ่งการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการครั้งนี้ กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าส่งนางประภาพร อัศวเหม ภรรยาของนายพูลผล อัศวเหม พี่ชายของนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอดีตสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ และมีกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มาร่วมลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ ในครั้งนี้ อาทิ นายสนธเยศ อัศวเหม บุตรชายของนายวริทธิ์ชนวีร์ อัศวเหม อดีตประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ

สำหรับ การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เกิดขึ้น หลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งออกเผยแพร่ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง โดยกำหนดวันรับสมัครเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 และมีกำหนดเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 นี้

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*