สังคมท้องถิ่น

สนง.กกต.จว.สป.จัดโครงการให้ความรู้เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%87-%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%95-%e0%b8%88%e0%b8%a7-%e0%b8%aa%e0%b8%9b-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83

สนง.กกต.จว.สป.จัดโครงการให้ความรู้เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 17 ก.พ.64 ที่ห้องประชุม ชั้น 5 โรงแรมเบย์ ศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการให้ความรู้เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่อำเภอเมือง โดยมี นายปฐมพงศ์ โพธิโต ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลฯ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลฯ และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี เข้าร่วมประชุม

โดยมี วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ วิธีการหาเสียงเลือกตั้ง และข้อห้ามในการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้ง สิทธิต่างๆ ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ทั้งนี้ นายปฐมพงศ์ โพธิโต ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ ก็ยังได้เชิญชวนประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ออกมาใช้เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 นี้ด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*