สังคมท้องถิ่น

รมว.พม.ลงตรวจเยี่ยม “โครงการเราชนะ” ให้ผู้สูงอายุ คุ้งบางกระเจ้า

%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a7-%e0%b8%9e%e0%b8%a1-%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a1-%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87

เมื่อเวลา 09.00น. วันที่ 5 มี.ค.64 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรับลงทะเบียน “โครงการเราชนะ” ให้กับผู้สูงอายุและมอบป้ายบ้านพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้คุ้งบางกระเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี รองผวจ.สมุทรปราการพร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำท้องถิ่น และผู้บริหารธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับโดยนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. กล่าวถึงสาเหตุที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่บางกระเจ้าครั้งนี้

ในนามของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอแสดงความยินดีกันกับทุกท่านที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการ “เราชนะ” สำหรับโครงการดังกล่าว รัฐบาลให้ความสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้สามารถเข้าถึงโครงการ โดยเฉพาะกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน หรือ ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ติดเตียงไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนได้ ให้ได้รับการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ” เพื่อให้สามารถเข้าถึงและรับสิทธิตามนโยบายของรัฐบาล ผมขอให้ทุกคนใช้จ่ายเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตนเอง ผมขอขอบคุณทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ร่วมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้โครงการนี้เข้าถึงประชาชนมากที่สุด ส่งผลให้คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง ได้รับการช่วยเหลือ และได้รับการอำนวยความสะดวกลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ” ให้กับกลุ่มคนพิการ ในการดูแลของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง กลุ่มเปราะบางจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ และคนไร้ที่พึ่งจากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรปราการ และขอฝากถึงหน่วยงาน พม.สมุทรปราการ ให้ช่วยดูแลและพัฒนาประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ได้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

จากนั้นนายจุติ รมว.พม ยังได้ทำพิธีมอบบ้านพอเพียงแก่นางอุไร สุขญาณ ตำบลบางกระเจ้า จำนวน 1หลัง และเข้าร่วมเวทีชาวบ้านพบสภาองค์กรชุมชน และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สานตระกร้าพลาสติก การสานย่านลิเภาตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวง ณ บริเวณอาคารอาชีวบำบัดสถานบำบัดคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงพร้อมเยี่ยมชมการรับลงทะเบียนโครงการเราชนะของผู้รับบริการในสถานพัฒนาคนพิการพระประแดงและร่วมประชุมทีม ONE HOME จังหวัดสมุทรปราการอีกด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*