สังคมท้องถิ่น

กองประกวดมิสแกรนด์สมุทรปราการ 2021 จัดกิจกรรมรอบ First มิสแกรนด์สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสงคราม 2021

%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97-2

กองประกวดมิสแกรนด์สมุทรปราการ 2021 จัดกิจกรรมรอบ First มิสแกรนด์สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสงคราม 2021 ณ หอประชุมงำเมือง

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 29 มิ.ย. 64 คุณภาติยะ นิ่มน้อย หรืคุณใหม่ Wedding and Organizer ผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์ สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสงคราม 2021 เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์สมุทรปราการ 2021 ณ หอประชุมงำเมือง นครริมขอบฟ้าเมืองโบราณ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง สมุทรปราการ โดยมี คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม โดยกองประกวดมิสแกรนด์สมุทรปราการ 2021 เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเฟ้นหาสาวงามที่มีความ สามารถ กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ กล้าแสดงออก พูดจาฉะฉาน บุคลิกภาพดี มีความสามารถพิเศษ พร้อมที่จะเป็นตัวแทนประจำ จ.สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสงคราม ไปประกวดในเวทีระดับชาติ และเปิดโอกาสให้เข้าสู่วงการบันเทิง ต่อไป จึงได้จัดกิจกรรม First มิสแกรนด์สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสงคราม 2021 ในครั้งนี้ ขึ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการตลาด สร้างบรรยากาศการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ให้กับ จ.สมุทรปราการ ทั้งนี้ กองประกวดมิสแกรนด์สมุทรปราการ 2021 ยังคงมาตรการในการรักษาความปลอดภัย การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 อย่างเคร่งครัด

โดยบรรยากาศภายในงานมีการเปิดตัวผู้เข้าประกวด มิสแกรนด์สมุทรปราการ 2021 VTR รอบชุดว่ายน้ำ ณ Bubble in The Forest Café จากนั้น Swimsuit WalK (เดินทุกคน) ต่อมาเป็น Special Fashion Show และEvening Gown Walk (เดินทุกคน) พร้อมประกาศผลรางวัลพิเศษ จากนั้น เป็นการประกาศผลรอบ 10 คนสุดท้าย Speech 30 วินาที ประกาศผลรอบ 6 คนสุดท้าย โดยคัดจังหวัดละ 2 คน สำหรับ อันดับ 1 มิสแกรนด์สมุทรปราการ 2021 ได้แก่ หมายเลข 10 น้องดาว นางสาวพีรดา ยอดใจ // รองอันดับ 1 มิสแกรนด์สมุทรปราการ 2021 ได้แก่ หมายเลข 2 น้องโย นางสาว ยศวดี สุภารักษ์ ส่วนอันดับ 1 มิสแกรนด์นครปฐม 2021 ได้แก่ หมายเลข 14 น้องหมิว นางสาวพิมลวรรณ นามไห // รองอันดับ 1 มิสแกรนด์นครปฐม 2021 ได้แก่ หมายเลข 15 น้องพลอย นางสาววสุนันท์ เสวกวิหารี และอันดับ 1 มิสแกรนด์สมุทรสงคราม 2021 ได้แก่ หมายเลข 1 น้องริต้า นางสาวริต้า บัตตาลญีโน รองอันดับ 1 มิสแกรนด์สมุทรสงคราม 2021 ได้แก่ หมายเลข 7 นางสาวชิงหลิว กุลวดี มารุตวงษ์

ส่วนผู้ที่ได้รับรางวัลพิเศษอื่นๆ Best Voice Award ได้แก่ หมายเลข 13 น้องตุ๊กตา จุฬาลักษณ์ พลเรือง ผู้มอบรางวัล คุณชาญยุทธ รูปเหลี่ยม (ผู้ก่อตั้งเพจกระทรวงนางงามแห่งประเทศไทย) ขวัญใจเมืองโบราณ สมุทรปราการ ได้แก่ หมายเลข 17 น้องสอง นางสาวปนัดดา นันดิลก ผู้มอบรางวัล คุณภัสร์วรัญธ์ เศวตเศรณีกุล (ตัวแทนจากกลุ่มบริษัทเมืองโบราณ จำกัด) ขวัญใจ TOKEN Inter trade 2 รางวัล ได้แก่ หมายเลข 14 น้องหมิว นางสาว พิมลวรรณ นามไหและ หมายเลข 16 น้องไอซ์ นางสาว ชนนิกานต์ ลุยจันทร์ ผู้มอบ คุณนราพร บุญพูล (กรรมการผู้จัดการ TOKEN Inter trade จำกัด) ขวัญใจ BUBBLE IN THE FOREST ได้แก่ หมายเลข 14 น้องหมิว นางสาวพิมลวรรณ นามไห ผู้มอบ คุณจรีลักษณ์ เกียรติ์เอกภพ (ผู้บริหาร BUBBLE IN THE FOREST CAFE) ขวัญใจสื่อมวลชน ได้แก่ หมายเลข 16 น้องไอซ์ นางสาว ชนนิกานต์ ลุยจันทร์ ผู้มอบ ดร.สังวาลย์ เกตุงาม (นายกสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค) Miss Photogenic ได้แก่ หมายเลข 1 น้องริต้า นางสาว ริต้า บัตตาลญีโน ผู้มอบ คุณศรีสุริยะ จารุกรตรีภพ Best in Evening Gown ได้แก่ หมายเลข 2 น้องโย นางสาว ยศวดี สุภารักษ์ ผู้มอบ คุณอัครัช ภูษณพงษ์ Best Smile ได้แก่: หมายเลข 1 น้องริต้า นางสาวริต้า บัตตาลญีโน ผู้มอบ พ.ต.ต.หญิง นฤมล วิเศษสุวรรณภูมิ (ผู้บริหารคลินิกทันตกรรมคลินิกยิ้มหวาน) และ Best Swimsuit ได้แก่ หมายเลข 6 น้องแนน นางสาวศุภิสรา อุ่นแก้ว ผู้มอบ คุณอัญพัชร์ ปิติประจักษ์วัชร์

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*