ทันข่าว

บริบัทหมิงตี้เคมิคอลต้นไฟไหม้ใหญ่ที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการแถลงเสียใจ พร้อมรับผิดชอบค่าเสียหาย

%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b9%89
0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*