สังคมท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ทุ่มงบ 10 ล้าน เปิดโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 2 พื้นที่ตำบลบางปลา

%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7-6

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 6 ก.ค.64 นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายสุนทร ปานแสงทอง นายพิริยะ โตสกุลวงศ์ นายสมลักษณ์ ควรสงวน รองนายก อบจ.สมุทรปราการ นายสมหวัง เกษมโกสินทร์ น.ส.ชนม์ทิดา อัศวเหม เลขานุการนายก อบจ. นายนิคม สมบุญมาก ที่ปรึกษานายก อบจ. นายชนะ หงวนงามศรี รองประธานสภา อบจ. นางธนภรณ์ บุญประเสริฐ น.ส.ทิพวรรณ์ นิ่มนวล สมาชิกสภา อบจ. สมุทรปราการ พร้อมทั้ง นายอัครวัฒน์ อัศวเหม ส.ส.สมุทรปราการ เขต 1 หม่อมหลวงสกุล มาลากุล สมาชิกวุฒิสภา นายธนวัฒน์ กล่ำพรหมราช รองปลัด อบจ.สมุทรปราการ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 2 ณ โกดังคลังสินค้าโครงการ WHA Mega logistic Center ชลหารพิจิตร (คลองส่งน้ำ) กม.4 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

โดยมี นายแพทย์นำพล แดนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ และคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมให้การต้อนรับ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ได้รับมอบภารกิจ ในการจัดเตรียมความพร้อมทำความสะอาดสถานที่ ขนย้ายอุปกรณ์ และประกอบเตียงกระดาษสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วย จำนวน 1,200 เตียง โดยมี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ และโครงการ WHA Mega logistic Center ให้การสนับสนุน นอกจากนี้ ยังมีตัวแทน บริษัท เวิร์ล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด นำหน้ากากอนามัย จำนวน 50,000 ชิ้น มาส่งมอบให้กับทางโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 2 ในครั้งนี้ด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*