สังคมท้องถิ่น

กลุ่มจิตอาสา ทีมงานสะพานบุญผุๆ เสียสละรับส่งข้าวส่งน้ำให้ผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง และผู้กักตัวจากโควิด-19

%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2-%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%b2

กลุ่มจิตอาสา ทีมงานสะพานบุญผุๆ เสียสละรับส่งข้าวส่งน้ำให้ผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง และผู้กักตัวจากโควิด-19 ในเขตพื้นที่ตำบลบางโปรง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทีม แพทย์ พยาบาล รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่ต้องปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยมากขึ้นจนไม่มีเวลาพักผ่อน นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มจิตอาสาส ภายใต้ชื่อ ทีมงานสะพานบุญผุๆ นำโดย นายอนุศักดิ์ พรหมโพธิ์ ที่ยอมเสียสละออกมาช่วย ส่งข้าวส่งน้ำให้ผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง และผู้กักตัว ในเขตพื้นที่ตำบลบางโปรง เริ่มจากนำสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค น้ำดื่ม ยารักษาโรค จากพระวัดบางโปรง มาต่อยอดเป็นถุงยังชีพ นำไปมอบให้กับผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง และผู้กักตัวโควิด ตามชุมชน จนมีประชาชนตำบลบางโปรง ผู้ใจบุญ เห็นในสิ่งที่ทีมงานสะพานบุญผุๆ ทำ จึงช่วยกันบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค น้ำดื่ม พร้อมทั้ง ประกอบอาหารปรุงสุก บรรจุใส่กล่องพร้อมรับประทาน นำมาส่งมอบให้กับทีมงานสะพานบุญผุๆ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง และผู้กักตัว ภายในบ้านทุกวัน

ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาปัญหาการแพร่เชื้อจากคนในครอบครัวสู่คนในชุมชน ระหว่างกักตัว ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง และผู้กักตัว พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด สำหรับ กลุ่มจิตอาสา ทีมงานสะพานบุญผุๆ เป็นกลุ่มคนในชุมชนเล็กๆ ร่วมกับประชาชนผู้ใจบุญ ที่พยายามต่อลมหายใจผู้ที่ได้รับเดือดร้อนจากโควิด-19 ยอมเสียสละขอใช้พื้นที่ตำบลบางโปรงเป็นส่วนหนึ่งของการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*