สังคมท้องถิ่น

มูลนิธิร่วมกุศล ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.ท้ายบ้านใหม่ นำผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย ให้กับประชาชน

%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a8%e0%b8%a5-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a

มูลนิธิร่วมกุศล ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.ท้ายบ้านใหม่ นำผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย ให้กับประชาชนชาวชุมชน ม.5 ต.ท้ายบ้านใหม่

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 21 ก.ค.64 มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ นำโดย นายเอนกพงศ์ คูณทรัพย์สิน ประธานมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ จัดส่งเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ ลงพื้นที่ชุมชน หมู่ 5 ต.ท้ายบ้านใหม่ ร่วมกับ ผู้ใหญ่เชาว์ สิทธิ์ปกรณ์ จุลแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ต.ท้ายใหม่ สท.สุดารัต ชูเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปู ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ สมาชิกกลุ่ม อสม.หมู่ 5 ต.ท้ายบ้านใหม่ นำผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ TAM-20 น้ำยาทำความสะอาดเพื่อสุขอนามัย สูตรเข้มข้น ป้องกันเชื้อไวรัส และแบคทีเรีย ให้กับประชาชนชาวชุมชน ซอยยั่วซ่า ชุมชนซอยหมอดู ชุมชนซอยสุเหร่า และชุมชนซอยจัดสรร นำไปฉีดพ่นทำความสะอาดบริเวณจุดเสี่ยงจุดสัมผัสร่วม ต่างๆ ภายในบ้านพัก พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ ให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*