สังคมท้องถิ่น

ประธานศาลเจ้านาจาซาไท้จื้อ ปากน้ำ จัดทำข้าวกล่อง 100 ชุด มอบให้กับผู้นำชุมชน ส่งต่อให้ผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%8b%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b9%89

ประธานศาลเจ้านาจาซาไท้จื้อ ปากน้ำ จัดทำข้าวกล่อง 100 ชุด มอบให้กับผู้นำชุมชน ส่งต่อให้ผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง และผู้ถูกกักตัวจากโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 ก.ค.64 นายธีรพัตฌ์ เตชไชยพัตน์ ประธานศาลเจ้านาจาซาไท้จื้อ ปากน้ำ และครอบครัว จัดทำข้าวกล่อง ขนม น้ำดื่ม และน้ำสมุนไพร จำนวน 100 ชุด มอบให้กับ ผู้ใหญ่กบ ชูชาติ ดุลยปภัสศร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่.3 ต.ท้ายบ้านใหม่ นำไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โควิด-19 ซึ่งเป็นกลุ่มผู้เปราะบาง และประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ต้องถูกกักตัวอยู่ที่บ้านพัก ภายในชุมชนซอยเรวัช ชุมชนวัดพุทธภาวนาราม ชุมชนโรงกระทะ และชุมชนซอยสินสมบูรณ์ (สะพานโอ่ง) ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ในปัจจุบัน ได้มีการแพร่ระบาดกระจายที่รวดเร็วทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อในจังหวัดสมุทรปราการ และประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น จนทางรัฐบาลโดย ศบค. ต้องประกาศล็อกดาวน์ และขอความร่วมมือประชาชนให้อยู่แต่ที่บ้าน จึงทำให้มีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวนไม่น้อย แต่น้ำใจคนไทยไม่เคยเรือนหายไปจากสังคม ยังคงมีความโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื่อเผื่อแผ่ แก่คนไทยด้วยกัน โดยมี สจ.สมถวิล พูลเกตุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ช่วยมณฑา อ่วมโตวงษ์ ผู้ช่วยดาวรุ่ง สำเภาแก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 และคณะกรรมการชุมชน ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*