สังคมท้องถิ่น

กลุ่มจิตอาสา กลุ่มเเพทย์เเผนไทย กลุ่มวิศวกร และกลุ่มเจ้าของธุรกิจ จัดกิจกรรมโครงการ ร่วมน้ำใจต้านโควิด

%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2-%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b8%a2

กลุ่มจิตอาสา กลุ่มเเพทย์เเผนไทย กลุ่มวิศวกร และกลุ่มเจ้าของธุรกิจ จัดกิจกรรมโครงการ ร่วมน้ำใจต้านโควิด ส่งมอบเตียงสนามให้ศูนย์ผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 50 เตียง ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 29 ก.ค.64 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มจิตอาสา กลุ่มเเพทย์เเผนไทย กลุ่มวิศวกร และกลุ่มเจ้าของธุรกิจ นำโดย คุณ ภัทราภรณ์ เอกวิทยาเวชนุกูล ประธานดำเนินโครงการ ร่วมน้ำใจต้านโควิด พร้อมด้วย ดร.พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล ที่ปรึกษาโครงการฯ ดร.ศิริภัสสร ปิยนันทวารินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปิยะซันต์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ผู้ประสานงาน และนายเฉลิมเกียรติ-นางจริยา เทียมประเสริฐ คณะกรรมการดูเเลงานจิตอาสาโครงการ ร่วมน้ำใจต้านโควิด นำคณะกรรมการบริหาร บริษัท มาสเตอร์เเวร์ จำกัด นำโดย นางสาววนิดา เลิศวัฒนมงคล นายชาญวิทย์ สร้อยดอน ส่งมอบเตียงสนาม จำนวน 50 เตียง ให้ศูนย์ผู้ป่วยโควิด-19 โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และหัวหน้าส่วนราชการ เป็นตัวแทนรับมอบ

สำหรับ การจัดกิจกรรมโครงการ ร่วมน้ำใจต้านโควิด ในครั้งนี้ เป็นการรวมกลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพหลากหลายสาขาทั้งกลุ่มเเพทย์เเผนไทย กลุ่มวิศวกร และกลุ่มเจ้าของธุรกิจ ที่มีจิตอาสาอยากช่วยในโครงการ ร่วมน้ำใจต้านโควิด ขอบข่ายโครงการ ช่วยในงานด้านบรรเทา หรือ ด้านบริจาคสิ่งของจำเป็นให้เเก่หน่วยงานที่ต้องการนำไปใช้ในงานป้องกันหรือรักษาในโรคโควิด-19 เช่น จัดหายาสมุนไพรเพื่อป้องกันหรือรักษาตามระดับผู้ป่วย จัดทำห้องไอซียูสนาม จัดหาเตียงเเละอุปกรณ์ให้ผู้ป่วยหรือหน่วยงานต่างๆ เช่นวันนี้เป็นการส่งมอบเตียงสนาม 50 ชุด บริจาคโดย บริษัท มาสเตอร์เเวร์ จำกัด

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*