ท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบางเมือง แจกชุดป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในชุมชนศรีเพชรการเคหะ

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%8a

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ที่ลานชุมชนศรีเพชรการเคหะ ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ นาวาเอก อนุศักดิ์ นาคทิม นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง พร้อมด้วย นายเลิศชาย ยั่งยืน เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ นายอิทธิชัย ชูเรณู ปลัดเทศบาลตำบลบางเมือง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเมือง ลงพื้นที่ชุมชนศรีเพชรการเคหะ เพื่อนำชุดป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งประกอบด้วย หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 3 ชั้น 1 กล่อง (จำนวน 50 ชิ้น) เจลแอลกอฮอล์ 70% ขนาด 500 มิลลิลิตร 1 ขวด และแอลกอฮอล์ ขนาด 5 ลิตร 1 แกลลอน มอบให้กับประชาชน โดยมีนายทินกร ไพรพนานนท์ ประธานชุมชนศรีเพชรการเคหะ พร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชน ร่วมรับมอบ ก่อนที่จะนำชุดป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งต่อให้กับประชาชนภายในชุมชนต่อไป

นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เร่งแจกชุดป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบางเมืองให้ครบทั้ง 67 ชุมชน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง รวมทั้งยังเป็นการควบคุม ป้องกัน การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางเมือง อีกด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*