สังคมท้องถิ่น

อบจ.สมุทรปราการ เปิดให้ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ เข้ารับการฉีดวัคซีนวัคซีนเข็มแรก และเข็มที่ 2 ชนิดชิโนฟาร์ม อย่างต่อเนื่อง

%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%88-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9b

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 16 ก.ย.64 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนทางเลือก Sinopharm อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองจังหวัดสมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นส.นันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เปิดให้ประชาชนกลุ่มทั่วไป เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรก และเข็ม 2 ชนิดชิโนฟาร์ม อย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน โดยมี บุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ สมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ อบจ.สมุทรปราการ และ อสม.ร่วมออกหน่วยให้บริการ

สำหรับ ศูนย์ฉีดวัคซีนทางเลือก Sinopharm ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จะมีทั้งหมด 6 แห่ง ประกอบไปด้วย 1. อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองจังหวัดสมุทรปราการ 2. ห้องประชุมอาคารสํานักงาน เทศบาลตําบลพระสมุทรเจดีย์ 3. อาคารอเนกประสงค์ 2 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 4. ลานอเนกประสงค์หน้าสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลบางเสาธง 5. Apple Loft Market ตำบลบางแก้ว และ 6. สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์.โรงพยาบาลรามาธิบดี สมุทรปราการ โดยสถานที่ฉีดแต่ละแห่งสามารถรองรับผู้ได้รับสิทธิ์วันละประมาณ 1,000 คน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*