สังคมท้องถิ่น

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ต.ท้ายบ้านใหม่ เป็นตัวแทนส่งมอบถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b9%88-5-%e0%b8%95-%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a-3

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ต.ท้ายบ้านใหม่ เป็นตัวแทนส่งมอบถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ให้กับชาวบ้านชุมชนคาร์สัน บางส่วน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 18 ก.ย.64 ผู้ใหญ่เชาว์ สิทธิ์ปกรณ์ จุลแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ต.ท้ายบ้านใหม่ พร้อมด้วย ผู้ช่วย ฯ.เสวก ดวงดารา ผู้ช่วย ฯ นงคราญ บุบผาโสภา สท. สุดารัต ชูเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปู, เอ๋ ภารัตน์สิรินทร์ อินทร์ทอง ตลอดจน กรรมการหมู่บ้าน (กม.) อ.ส.ม.หมู่ 5 ต.ท้ายบ้านใหม่ และ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประเภทสำรอง (อส.สำรอง) ร่วมเป็นตัวแทน นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ ส่งมอบถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ให้แก่ชาวบ้านชุมชนคาร์สัน หมู่ 5 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ บางส่วน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม จำนวน 50 ถุง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่ชาวบ้านชุมชนคาร์สัน หมู่ 5 ต.ท้ายบ้านใหม่ บางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*