สังคมท้องถิ่น

บริษัทสาลี่ คัลเลอร์ จำกัด(มหาชน) ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ และโรงพยาบาลสมุทรปราการ

%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%88-%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%88%e0%b8%b3-2

บริษัทสาลี่ คัลเลอร์ จำกัด(มหาชน) ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ และโรงพยาบาลสมุทรปราการ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 9.00 น. ที่บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 858 หมู่ที่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม CSR รับบริจาคโลหิต โดยดำเนินการร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งการรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ได้มีคณะพยาบาล และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมุทรปราการ มาอำนวยความสะดวกในการรับบริจาคโลหิต

สำหรับบรรยากาศของการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ในครั้งนี้ ได้มีคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ได้มาพบปะพูดคุย และให้กำลังใจกับผู้ที่มาร่วมบริจาคโลหิต โดยมีคณะผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน ของบริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) มาร่วมบริจาคโลหิตกว่า 100 คน ซึ่งกิจกรรมบริจาคโลหิตของของบริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมทำกิจกรรมจัดหา และร่วมบริจาคโลหิต ให้กับโรงพยาบาล และสถานพยาบาล ได้มีเลือดสำรองไว้ใช้ช่วยเหลือผู้ป่วย

สืบเนื่องจากโรงพยาบาล และสถานพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราการ ประสบปัญหาขาดแคลนโลหิต เพื่อใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยลดน้อยลง สาเหตุหนึ่งเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทำให้ประชาชนตื่นกลัวเรื่องความปลอดภัย การบริจาคโลหิตจึงลดลงเป็นอย่างมาก ส่งผลให้โลหิตเริ่มขาดแคลนทั่วประเทศ ซึ่งโลหิตที่ได้จากการรับบริจาคดังกล่าว จะนำไปสำรองเก็บไว้สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษาพยาบาลด้วยโรคต่างๆ หรือจากอุบัติเหตุ ที่มีความต้องการใช้โลหิตเป็นจำนวนมากในการรักษา ต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*