สังคมท้องถิ่น

ชนม์สวัสดิ์ ผลักดัน อบจ.-จังหวัด-กรมควบคุมมลพิษ เปิดใช้ระบบท่อระบายน้ำใต้ดินจากระบบบำบัดน้ำเสียคลองด่าน เพื่อป้องกันน้ำท่วม

%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c-%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%99-%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%88

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ พร้อมด้วยนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมลงนามความร่วมมือ การแก้ปัญหามลพิษ การส่งเสริมการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการบำรุงรักษาทรัพย์ยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ มี นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายธีรชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ เป็นสักขีพยาน

โดยมี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สมาชิกสภาองค์การบริหารสส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายกเทศมนตรี นายองค์การบริหารส่วนตำบล ปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือ ครั้งนี้ด้วย

สำหรับบันทึกความร่วมมือฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการที่จะร่วมกันส่งเสริมการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป้องกัน ควบคุม และแก้ปัญหาของประชาชนอันเกิดจากมลพิษและภัยพิบัติเพื่อให้สามารถปฎิบัติงานในเชิงรุกได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ สอดรับกับสภาพปัญหาและบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในการดำเนินงานแรกจากการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้คือแนวคิดการนำระบบรวบรวมน้ำเสียของโครงการคลองด่าน มาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยในการนี้ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ได้มอบหนังสือรับทราบการใช้ประโยชน์รวบรวมน้ำเสียของโครงการคลองด่าน แก่ นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้หลังจากที่ได้มีการลงนามความร่วมมือเรียบร้อยแล้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้นำคณะอธิบดีกรมควบคุมมลพิษและผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการร่วมลงพื้นที่สาธิต แนวคิดการใช้ระบบรวบรวมน้ำเสียของโครงการคลองด่านในการแก้ปัญหาน้ำท่วม ณ บริเวณสถานีสูบน้ำตรากบ ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*