สังคมท้องถิ่น

จังหวัดสมุทรปราการ จัด “ kick off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม”

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94

จังหวัดสมุทรปราการ จัด “ kick off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” เริ่มการฉีดวัคซีน Pfizer ให้เด็กนักเรียน เพี่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ที่ชั้น 9 อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ นายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมตรวจเยี่ยมกิจกรรม “Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” เพื่อเป็นการเริ่มต้นในการฉีดวัคซีน Pizer สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นนักเรียน นักศึกษา อายุระหว่าง 12 – 18 ปี ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า เป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ได้สร้างความเข้าใจในการฉีดวัคซีน เพื่อผ่อนคลายความกังวลให้กับผู้ปกครอง

โดยการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของวัคซีน รวมถึงวิธีการปฏิบัติก่อนและหลังการฉีดวัคซีน ได้แก่การจัดทำคลิปวีดีโอของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญส่งไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ประกอบกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดประชุมออนไลน์สื่อสารสร้างความเข้าใจ แก่สถานศึกษา ผู้ปกครอง จากการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ปกครองเกิดความเข้าใจ และได้แสดงความประสงค์ให้นักเรียนฉีดวัคซีนมากกว่าร้อยละ 85 โดยจังหวัดสมุทรปราการได้รับการจัดสรรวัคซีนในรอบแรก จำนวน 35,820 โดส ซึ่งในวันนี้เป็นการฉีดวัดซีนให้กับนักเรียนโรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 994 คน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*