สังคมท้องถิ่น

เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสภากาชาดไทย ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 (ซิโนฟาร์ม)

%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3-9

เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสภากาชาดไทย ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 (ซิโนฟาร์ม) ที่ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดจีนสำหรับประชากรข้ามชาติที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 9.30 น. นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่าชาดจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางณัฐิดา เจนนาวิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด และคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ แพทย์ พยาบาล อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นจุดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 (ซิโนฟาร์ม) ที่ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดจีน

สำหรับประชากรข้ามชาติที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน โดยจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม จำนวน 48,000 โดส ซึ่งสามารถดำเนินการได้ครบวงจรตั้งแต่เตรียมระบบให้วัคซีนที่ปลอดภัยครบถ้วน จนถึงการดูแลและสังเกตอาการของผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน โดยให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ในวันที่ 14 ,25-29 ตุลาคม 2564

สภากาชาดไทย เป็นองค์กรการกุศลเพื่อมนุษยธรรม ให้ความช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบัติ โดยปฏิบัติงานทั้งระหว่างประเทศและในระดับชาติ เพื่อป้องกัน และบรรเทาความทุกข์ทรมานของประชาชนตามหลักการกาชาด ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากสหพันธ์สภากาชาด และสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) และเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (MWG) ในการลงทะเบียนประชากรข้ามชาติ ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครทั้งแพทย์ พยาบาล ชาวไทยและพม่า ร่วมปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรปราการ ยังคงพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง การฉีดวัคซีนถือว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุด ในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพราะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่แก่ประชาชน ให้เกิดขึ้นโดยเร็วซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงของโรคโควิด-19 ลดอัตราการเสียชีวิต ตลอดจนลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อได้รับการฉีดวัคซีนแล้วยังมีโอกาสติดเชื้อได้ ดังนั้นขอความร่วมมือประชาชนยังคงป้องกันตนเอง โดยปฏิบัติตามมาตรการ New Normal : DMHTTA เพื่อปลอดภัยจากโรคโควิด-19

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*