สังคมท้องถิ่น

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมินำคณะผู้บริหาร ทสภ. ชุดใหม่เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าฯ สมุทรปราการ พร้อมมอบถุงยังชีพ 500 ชุด

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมินำคณะผู้บริหาร ทสภ. ชุดใหม่เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าฯ สมุทรปราการ พร้อมมอบถุงยังชีพ 500 ชุด น้ำดื่มตราสัญลักษณ์ 2,400 ขวด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งดูแลผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19และน้ำท่วม

วันนี้ (14 ต.ค.64) เวลา 10.00 น. นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) (ทอท.) ได้นำคณะผู้บริหาร ทสภ. เข้าเยี่ยมคารวะและแนะนำตัวกับ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ในโอกาสที่ฝ่ายบริหารของ ทสภ.มีการเข้ารับตำแหน่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 ที่ผ่านมา ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

สำหรับผู้บริหารที่เข้าร่วมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการครั้งนี้ ประกอบด้วย นายกฤติยา ก้อนทอง รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) นายอัษฎางค์ ขำคมกุล รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 2) นายไชยยศ ชูปัญญา รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายสนับสนุนธุรกิจ) และ นายณัฐวุฒิ รัตนสุนทร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายบำรุงรักษา)

ในการนี้ ผู้บริหาร ทสภ. และจังหวัดสมุทรปราการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นความร่วมมือต่างๆ เพื่อให้ ทสภ. ซึ่งมีที่ตั้งในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัดสมุทรปราการ สนับสนุนให้คุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบ ทสภ. ให้ดีขึ้น

พร้อมกันนี้นายกิตติพงศ์ และผู้บริหาร ทสภ. ได้มอบถุงยังชีพซึ่งภายในประกอบไปด้วยสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น ข้าวสาร อาหารแห้งและยา จำนวน 500 ชุด พร้อมน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ ทสภ. จำนวน 2,400 ขวด แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

สำหรับถุงยังชีพที่มอบแก่จังหวัดสมุทรปราการครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่ ทสภ. ได้จัดทำถุงยังชีพรวม 1,500 ชุด เนื่องในโอกาสการเปิดดำเนินงานครบรอบ 15 ปี ก้าวสู่ปีที่ 16 เพื่อมอบแก่ชุมชนโดยรอบ ทสภ. เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากวิกฤตการณ์ทั้งโรคระบาดและน้ำท่วม

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ทสภ. ได้ทยอยส่งมอบถุงยังชีพทั้ง 1,500 ชุด ผ่านส่วนราชการเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ชุมชนเป้าหมาย โดยแยกเป็นมอบแก่อำเภอบางพลีและอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ แห่งละ 200 ชุด มอบแก่จังหวัดสมุทรปราการ 500 ชุด และสำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 320 ชุด ส่วนที่เหลืออีก 280 ชุดมอบแก่ชุมชนที่ขอรับการสนับสนุนภารกิจดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาตัวที่บ้าน(Home Isolation) และรักษาตัวในชุมชน (Community Isolation)

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*