ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดบริการอาคารจอดรถโซน 2 หลังปิดปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก

%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%80-8

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดบริการอาคารจอดรถโซน 2 หลังปิดปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก รองรับการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว 1 พ.ย. นี้

นายกิตติพงศ์  กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จะเปิดใช้อาคารจอดรถโซน 2  ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามอาคารผู้โดยสาร มีพื้นที่จอดกว่า 2,500 ช่องจอด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป หลังจากปิดปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรองรับการให้บริการผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ โดยมีการปรับพื้นใหม่ทั้งหมด ทาสี ตีเส้น ทำป้ายไฟ ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ให้มีความชัดเจน รวมถึงมีการปรับปรุงห้องน้ำ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ ทสภ. ได้เร่งรัดการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในท่าอากาศยานให้พร้อมรองรับกับจำนวนผู้โดยสารที่จะเริ่มมากขึ้นหลังการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวโดยไม่ต้องกักตัว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ผู้ใช้บริการสามารถนำรถมาจอดได้ที่อาคารรถยนต์โซน 2 โซน3 ลานจอดรถโซน 4 – 7 และลานจอดรถระยะยาวโซน A  รวมที่จอดรถกว่า 7,500 ช่องจอด สำหรับลานจอดรถระยะยาวโซนA จะมีรถเวียนภายในวิ่งให้ให้บริการระหว่างอาคารผู้โดยสารกับลานจอดรถ ทุก 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง  
 
ทั้งนี้ ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการอาคารจอดรถยนต์ โทรศัพท์ 0 2132 9511 ตลอด 24 ชั่วโมง

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*