ศาสนาและการศึกษา

วัดหัวลำภูทอง จัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%94

วัดหัวลำภูทอง จัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 เพื่อสมทบทุนซื้อที่ดิน ก่อสร้างศาลาเฉลิมพระเกรียติ และโรงเรียนพระปฏิยัติธรรม และปฏิบัติธรรม

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 ต.ค.64 ที่ศาลาวงษ์เจริญสิน วัดหัวลำภูทอง หรือวัด 12 ธันวาราม ต.บางปูใหม่ อ.เมือง สมุทรปราการ คณะพระภิกษุสงฆ์ วัดหัวลำภูทอง ร่วมกับ คณะกรรมการ ไวยาวัจกร และพุทธศาสนิกชนชาวชุมชน คลองหัวลำภูทอง จัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ เพื่อสมทบทุนซื้อที่ดิน ก่อสร้างศาลาเฉลิมพระเกรียติ และโรงเรียนพระปฏิยัติธรรม และปฏิบัติธรรม โดยมี คุณหรวิภา แซ่ลิ้ม ประธานบริษัท พี เอส ฟู้ดโปรดักท์ และ ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.สมุทรปราการ เขต 2 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายสมควร ชูไสว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นางมัทรียา เอี่ยมพินิจ เลขานุการ ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร สท.ถนอมศรี ทองเหลือ สท.เกศรินทร์ ชูไสว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปู และพ่อค้า ประชาชน ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพแห่องค์กฐิน และถวายผ้ากฐิน จัดตั้งโรงทาน ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ วัดหัวลำภูทอง จำนวน 12 รูป โดยมี พระครูปลัดชาญวิทย์ จนุทิโม เจ้าอาวาสวัดหัวลำภูทอง หรือวัด 12 ธันวาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ ภายใต้ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โควิด-19 อย่าเคร่งครัด

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*