สังคมท้องถิ่น

คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดสมุทรปราการ

%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9c-2

คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีมอบรางวัลครูขวัญศิษย์ ประจำปี 2564 แก่ครูผู้ทุ่มเทและอุทิศตนเพื่อศิษย์

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีมอบรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564 โดยมีนางสาวนงนุช อนันต์วัฒนชัย รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายธวัชชัย ภูนุช ผู้ประกาศข่าวบริษัทสาครเคเบิล จำกัด ตัวแทนสื่อมวลชน คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 จังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมในพิธี ซึ่งรางวัล “ครูขวัญศิษย์” เป็นการมอบรางวัลสำหรับครูผู้ทุ่มเทและอุทิศตนเพื่อศิษย์ จนสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงและสร้างแรงบันดาลใจในชีวิตให้แก่ลูกศิษย์ ให้ได้มีความเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในชีวิต โดยจังหวัดสมุทรปราการ มีครูผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลครูขวัญศิษย์ จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวชูศรี สัตยานนท์ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ และนางสาวธารารัตน์ สมบัติ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

สำหรับในปี พ.ศ. 2564 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้ประกาศรายชื่อครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2564 จำนวน 1 คน รางวัลคุณากร จำนวน 3 คน รางวัลครูยิ่งคุณ จำนวน 16 คน และรางวัลครูขวัญศิษย์ จำนวน 156 คน

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นรางวัลที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่ครูผู้มีความทุ่มเทเสียสละตน จนสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ เป็นแรงบันดาลใจแก่เพื่อนครู และสร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา จากประเทศในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศ และติมอร์-เลสเต รวม 11 ประเทศ ซึ่งจะมีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกครู เพื่อรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ทุกๆ 2 ปี โดยเริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2558

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*