สังคมท้องถิ่น

มูลนิธิร่วมกตัญญู ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ณ วัดโพธิ์ล้อม จ.อุตรดิตถ์

%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b9-%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%90

เมื่อวันที่ 18 พ.ย.64 ที่.วัดโพธิ์ล้อม ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คณะพระะภิกษุสงฆ์ วัดโพธิ์ล้อม ร่วมกับ ไวยาวัจกร คณะกรรมการ และอุบาสก อุบาสิกา แห่งวัดโพธิ์ล้อม จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ขึ้น เพื่อรวบรวมจตุปัจจัย ในการบูรณปฏิสังขรณ์ เสนาสนะที่ชำรุดทรุดโทรม และงานด้านสาธารณูปการ คามวัตถุประสงค์ของทางวัด โดบมี ดร.รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู เป็นประธานอุปถัมภ์ กล่าวคำถวายถวายผ้ากฐิน พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ปาลวัฒน์ ผู้จัดการมูลนิธิร่วมกตัญญู, นางภาวิณี ปาลวัฒน์ รองผู้จัดการมูลนิธิร่วมกตัญญู นายบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ นายเอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ หัวหน้าอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู นายอธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รองหัวหน้าอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู นางสาวเกศรินทร์ เล็บครุฑ นำคณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู จากสำนักงานใหญ่บางพลี ตลอดจน เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครมูลนิธิ กู้ภัย เครือข่ายภาคเหนือ ครอบครัวบรรลือฤทธิ์ และพ่อค้า ประชาชนชาว อ.เมืองลับแล ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ แห่องค์กฐิน และถวายผ้ากฐิน ตลอดจน เครื่องบริวารกฐิน และจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์ แห่งวัดโพธิ์ล้อม ภายใต้มาตรการ ตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส “COVID-19” อย่างเคร่งครัด

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*