ท้องถิ่น

สท.ถนอมศรี ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ต.ท้ายบ้านใหม่ จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564

%e0%b8%aa%e0%b8%97-%e0%b8%96%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d

สท.ถนอมศรี ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ต.ท้ายบ้านใหม่ จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ตามแนววิถีใหม่ แบบ (New Normal)

เมื่อวันที่ 19 พ.ย.64 วลา 20.00 น. สท.ถนอมศรี ทองเหลือ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปู ร่วมกับ ผู้ใหญ่สมเกียรติ ทองเหลือ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ต.ท้ายบ้านใหม่ ผู้ช่วยสุภาพ รอดพงษ์ ผู้ช่วยสุนิษา โชติธนสุวรรณ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ต.ท้ายบ้านใหม่ และคณะกรรมการ ทีมงานกลุ่มคนรักหมู่ 6 ต.ท้ายบ้านใหม่ จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ตามแนววีถีใหม่แบบ (New Normal) ปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขจังหวัด สวมหน้ากาก เว้นระยะหว่าง โดยมี พ่อค้า ประชาชนชาวชุมชนหมู่ 6 ตำบลท้ายบ้านใหม่ และตำบลใกล้เคียง ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 กันอย่างคึกคัก ณ บริเวณท่าน้ำอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ริมคลองถนนสุขุมวิท ชุมชนการเคหะสมุทรปราการ ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ

สำหรับ ประเพณีวันลอยกระทงประจำปี 2564 ตรงกับวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งงานลอยกระทงปีนี้ สามารถจัดได้ตามปกติ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวชุมชนหมู่ 6 ให้คงอยู่ โดยบรรยากาศภายในงาน มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าและของกิน OTOP จากชุมชน ซึ่งเป็นการขานรับเปิดการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ตามแนววิถีใหม่ หรือ New Normal โดยมี เจ้าหน้าที่สายตรวจ ตู้ยาม กม.30 และเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) คอยดูแลอำนวยด้านการจราจรและความปลอดภัยให้กับประชาชน โดยได้รับการสนับสนุนในเรื่องของสถานที่ และอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดงาน จากนางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายขนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ นายวรพร อัศวเหม อดีตประธานสภาเทศบาลตำบลบางปู และการเคหะแห่งชาติ จังหวัดสมุทรปราการ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*