Uncategorized

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าสมุทรปราการ 3 ตำบลบางเมืองใหม่ จัดกิจกรรมโครงการประเพณี และวัฒนธรรมการแสดงหมากรุกคน

%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าสมุทรปราการ 3 ตำบลบางเมืองใหม่ จัดกิจกรรมโครงการประเพณีและวัฒนธรรมการแสดงหมากรุกคน ที่ชุมชนศรีเพชรการเคหะ ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 64 เวลา 18.00 น. ที่บริเวณลานกีฬาชุมชนศรีเพชรการเคหะ หมู่ 6 ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายณรงค์พล ทองกร กำนันตำบลบางเมืองใหม่ พร้อม จ.ส.อ.วันัย ทองน่วม ประธานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสมุทรปราการ 3 ตำบลบางเมืองใหม่ ได้จัดกิจกรรมโครงการประเพณี และวัฒนธรรมการแสดงหมากรุกคนขึ้นภายในชุมชนศรีเพชรการเคหะ โดยมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า หรือ กกพ. เป็นผู้จัดสรรงบประมาณให้การสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้

ทั้งนี้ภายในการจัดงานมี นายสุนทร ปานแสงทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย นาวาเอกอนุศักดิ์ นาคทิม นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง นายปาณวัฒน์ อุทัยเลิศ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง นายมานะชัย หัสมาฆะ และนายพิษณุวัส คำงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมผู้ใหญ่บ้านทั้ง 11 หมู่ ผู้นำชุมชนตลอดจนชาวชุมชนในพื้นที่ เดินทางมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก ภายใต้มาตรการตั้งจุดคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับผู้ที่เข้ามาในงาน

ด้าน จ.ส.อ.วันัย ทองน่วม ประธานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสมุทรปราการ 3 ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ กล่าวว่า โครงการนี้ เกิดขึ้นเนื่องจากได้รับงบการอนุมัติโครงการจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสมุทรปราการ 3 ซึ่งมีหน้าที่ดูแลเยี่ยวยาประชาชนต่างๆในรัศมี 5 กิโลเมตร ที่ได้รับผลกระทบจากการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยทาง กกพ. เป็นผู้จัดสรรงบประมาณมาให้ จึงจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำโครงการอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมให้กับชุมชน เนื่องจากเป็นงานระดับตำบล โดยมีหมู่ 6 ตำบลบางเมืองใหม่ เป็นเจ้าภาพและเป็นผู้จัดทำโครงการ และได้นำการแสดงหมากรุกคนจากชุมชนคลองตาเจี่ยมาทำการแสดงเพื่อเป็นการดำรงอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้เห็นและสืบทอดต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*