สังคมท้องถิ่น

อำเภอเมืองฯ ร่วมกับ เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a0%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%af-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a

อำเภอเมืองฯ ร่วมกับ เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 26 พ.ย.64 เวลา 10.00 น. นางสาวทัสนันทน์ ภมรพล ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานเปิด โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลเเมืองแพรกษาใหม่ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณลานเอนกประสงค์เทศบาลเเมืองแพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

โดยมี นายอำนวย บุญริ้ว นายกเทศมนตรีเมืองแพรกษาใหม่ นายบุญธรรม อินทรแย้ม นางสาวศิริพร ทับคล้าย รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลเเมืองแพรกษาใหม่ กำนันธนสัน วสันต์ กำนันตำบลแพรกษาใหม่ นางสาวมณิฐกานต์ บุญริ้ว สมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ ข้าราชการตำรวจ สภ.บางปู นำโดย พ.ต.อ.พิสุทธิ์ จันทรสุวรรณ ผกก.สภ.บางปู ฝ่ายปกครองอำเภอเมือง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร และพ่อค้า ประชาชน จิตอาสาพระราชทาน ชาวตำบลแพรกษาใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*