ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันราชประชาสมาสัย เชิญชวน “เร่งรัดค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในชุมชน”

%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b9%80%e0%b8%8a

สถาบันราชประชาสมาสัย เชิญชวน “เร่งรัดค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในชุมชน” เนื่องในวันราชประชาสมาสัย ย้ำ “ โรคเรื้อนรักษาหาย รู้เร็วรักษาทัน ป้องกันความพิการได้”

วันนี้ (16 มกราคม 2565) ที่สถาบันราชประชาสมาสัย อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ นายแพทย์จุมพล ตันติวงษากิจ ผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย พร้อมด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สถาบันราชประชาสมาสัย คณะกรรมการมูลนิธิ ราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ และตัวแทนชุมชนชาวราชประชาสมาสัย ร่วมกันจัดงานวันราชประชาสมาสัย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ “เร่งรัดค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในชุมชน”

นายแพทย์จุมพล ตันติวงษากิจ ผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย กล่าวว่า เนื่องในวันราชประชาสมาสัย (16 มกราคม 2565) กรมควบคุมโรค โดยสถาบันราชประชาสมาสัย ได้จัดพิธี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธาน การกำจัดโรคเรื้อน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงก่อตั้งสถาบันราชประชาสมาสัย เพื่อผลิตบุคลากร และค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับโรคเรื้อน พร้อมทั้งจัดให้มีสัปดาห์รณรงค์ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ ในวันที่ 10 – 16 มกราคม 2565 โดยปรับรูปแบบกิจกรรมมุ่งเน้นสร้างความรู้ ความเข้าใจ ผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับลักษณะอาการ ที่น่าสงสัย ให้รีบออกมารับการรักษาโดยเร็ว เพื่อลดการเกิดความพิการ ในผู้ป่วยรายใหม่

น.พ.จุมพล กล่าวต่อว่า ปัจจุบันประเทศไทยสามารถกำจัดโรคเรื้อนจนไม่เป็นปัญหาสาธารณสุขด้วยความร่วมมือ ของหน่วยงานต่าง ๆ ทุกภาคส่วน โดยในปี 2563 พบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ จำนวน 89 ราย การกระจายของโรคพบมากใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แม้ว่าแนวโน้มการพบผู้ป่วยใหม่จะลดลง แต่ปัญหาที่ยังคงมีอยู่คือ สัดส่วนผู้ป่วยใหม่ที่มีความพิการ ยังไม่มีแนวโน้มลดลง สะท้อนถึงการที่ผู้ป่วยมารับการรักษาล่าช้า

น.พ.จุมพล กล่าวเพิ่มเติม กิจกรรมรณรงค์วันราชประชาสมาสัย ในปี 2565 นี้ ได้มีการปรับให้เหมาะกับสถานการณ์ มุ่งเน้นกิจกรรมที่สร้างความตระหนัก และให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับโรคเรื้อน ในรูปแบบสื่อออนไลน์ โดยในปี 2565 เน้นการรณรงค์ “เร่งรัดค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในชุมชน” ในอำเภอที่มีข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยา โดยเฉพาะหมู่บ้าน ที่มีรายงานการพบผู้ป่วยโรคเรื้อน จำนวน 92 อำเภอ ใน 35 จังหวัด และมีการสนับสนุนค่าตอบแทนในการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ จากมูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 3,000 บาท ต่อการค้นพบผู้ป่วย 1 ราย โดยสนับสนุนให้ผู้ป่วยทั้งหมด หากเป็นผู้มารับการรักษาด้วยตนเอง สำหรับ อสม.หรือประชาชน ที่นำพาผู้ป่วยรายใหม่มารับการรักษา จะได้เงินสนับสนุน จำนวน 1,000 บาท และผู้ป่วยได้รับเงิน จำนวน 2,000 บาท

หากประชาชน สงสัยว่าตนเองเป็นโรคเรื้อน หรือสังเกตเห็นผิวหนังเป็นวงด่าง ชา ผื่น หรือตุ่มแดง ไม่คัน ใช้ยากิน ยาทา นานเกิน 3 เดือน แล้วยังไม่หาย ให้รีบมาพบแพทย์ เพื่อทำการตรวจวินิจฉัย เนื่องจากอาการเริ่มแรกของโรคนั้น ไม่มีอาการคัน หรือเจ็บปวด ทำให้ผู้ป่วยชะล่าใจ ยิ่งเริ่มการรักษาได้เร็วเท่าไหร่ ความเสี่ยงในเรื่องของความพิการก็ยิ่งลดน้อยลง

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*