สังคมท้องถิ่น

“หนึ่งสกล” ปลื้ม ปธ.หอฯปากน้ำ-นายก “ตู่” กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า ร่วมงานบวงสรวงสร้างศูนย์บริการชาวบางปลากด

%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b6%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%81%e0%b8%a5-%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%a1-%e0%b8%9b%e0%b8%98-%e0%b8%ab%e0%b8%ad%e0%b8%af%e0%b8%9b

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายหนึ่งสกล ธเนศตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ เปิดเผยว่า จากสภาพพื้นที่ อบต.คลองบางปลากดในปัจจุบัน พบมีความเจริญด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีประชาชนต่างถิ่นหลั่งไหลเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่เพิ่มปริมาณมากขึ้น ที่ผ่านมา อบต.และประชาชนร่วมจัดทำกิจกรรมใด ๆ ตามแบบประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ร่วมถึงงานด้านบริการประชาชนใด ๆ พบสถานที่โดยรวมไม่มีความอำนวยความสะดวกดำเนินการต่าง ๆ ให้กับประชาชนมากนัก อบต.จึงได้จัดทำแผนงานของบประมาณสภาเพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน 5 ชั้น สำหรับ อบต.ขึ้น เพื่อรองรับการบริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

“ล่าสุดได้เชิญ นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีวางศิลาแลง พิธีบวงสรวงยกเสาเอก-เสาโท และวางศิลาแลง ณ จุดก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน 5 ชั้น ของ อบต.ในคลองบางปลากด โดย อบต.พร้อมคณะผู้บริหารได้รับเกียรติจาก น.ส.นันทิดา แกวบัวสาย นายก อบจ.สมุทรปราการ นายต่อศักดิ์ อัศวเหม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.สมุทรปราการ น.ส.พิม อัศวเหม สมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ เขต อ.พระสมุทรเจดีย์ พร้อมกลุ่มสมุทรปราการ ก้าวหน้าและคณะผู้บริหารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ อาทิเช่น อบจ.สมุทรปราการ เทศบาลนครสมุทรปราการ เทศบาลเมืองลัดหลวง อบต.นาเกลือ ร่วมถึงคณะผู้บริหาร และส.อบต.ในท้องถิ่นอื่นอีกหลายแห่งในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการร่วมเป็นเกียรติกับ อบต.ในคลองบางปลากดอีกด้วย”

นายหนึ่งสกล ธเนศตระกูล นายก อบต.ในคลองบางปลากด เผยต่อว่า นอกจากนี้ยังได้ความรับเมตตาจากเกจิอาจารย์ อยุธยา หลวงปู่ชัชวาล จนทโชโต เจ้าอาวาสวัดบ้านปูน ต.โรงช้าง อ.มหาราช มาเป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ และ พระอธิการสมนึก อติปญโญ เจ้าอาวาสวัดขุนสมุทรจีน อ.พระสมุทรเจดีย์ เดินทางมาร่วมพิธี สำหรับอาคารแห่งนี้จัดสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการรองรับประชาชนที่มาติดต่อราชการ ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการเติบโตด้านพื้นที่และเศรษฐกิจที่หลากหลาย ทั้งภาคเกษตรกรรมบ้านพักอาศัย และภาคธรกิจโรงงานต่าง ๆ มีพื้นที่ 9,300 ตารางเมตร มีบริกรต่าง ๆ ครบถ้วน นอกเหนือจากกองงานต่างๆ อาทิเช่น ห้องประชุมสภา. โรงเรียนผุ้สูอายุ ศูนย์ฝึกอาชีพ ห้องพยาบาล ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า ประปา ดับเพลิง ห้องสมุด ประชาสัมพันธ์ รับเรื่องร้องทุกข์ ห้องควบคุม CCTV และห้องประชุมใหญ่ไว้ให้กับบริการประชาชนเป็นต้น

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*